Zoals de laatste weken gebruikelijk is, vindt de vergadering over de ontwikkeling van de covid-19-pandemie in Portugal, waaraan ook de voorzitter van de assemblee van de republiek deelneemt, vanaf 10.00 uur plaats via videoconferentie.

De zitting begint met een uiteenzetting van André Peralta Santos, van het Directoraat-generaal Gezondheid, over de epidemiologische situatie, in het perspectief van de evolutie van de incidentie en de overdraagbaarheid van het SARS-CoV-2-virus, onder leiding van Baltazar Nunes en Ricardo Mexia, van het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid Dokter Ricardo Jorge (INSA).

João Paulo Gomes, eveneens van het INSA, zal een update geven van de virusvarianten in het land, terwijl Henrique de Barros, van het Instituut voor volksgezondheid van de Universiteit van Porto, een presentatie zal geven over een jaar leren van covid-19 in Portugal.

De vergadering gaat verder met de presentatie van de sociale perceptie van de pandemie in het land, onder leiding van Carla Nunes, van de Nationale School voor Volksgezondheid van de Universidade Nova de Lisboa, en met de stand van zaken van de vaccinatie door de coördinator van de taskforce, Henrique Gouveia e Melo.

Aan het begin van de tweede week van de heropening van het land had Portugal op 22 maart een incidentie van 81,3 nieuwe gevallen van besmetting met SARS-CoV-2 per 100 duizend inwoners en een overdraagbaarheidsindex (R-waarde) van 0,89 , volgens het gezamenlijke bulletin van het directoraat-generaal Volksgezondheid en het INSA.