De maatregel wordt op 1 april om 00.00 uur van kracht en geldt voor nog eens 15 dagen.

Dinsdag kwamen deskundigen bijeen in het hoofdkwartier van de drugsbewakingsdienst Infarmed om de epidemiologische situatie in Portugal te bespreken, en zij kwamen tot de conclusie dat de situatie vooralsnog stabiel is, hoewel het overdrachtspercentage (R-waarde) een tendens tot groei vertoont. Verwacht wordt dat de noodtoestand ten minste tot mei zal worden verlengd.