Inkomen wordt gerapporteerd in verschillende categorieën: A) Salarissen, B) Eenmanszaken, E) Vermogen, F) Eigendom, G) Vermogenswinsten en H) Pensioenen en zijn in Portugal belastbaar ongeacht hun oorsprong. Voor niet-ingezetenen worden alleen inkomsten die daadwerkelijk in Portugal zijn ontstaan, aan belastingheffing onderworpen.

De belastingheffing op bankrente is in de hele Europese Unie geharmoniseerd met de invoering van de EU-spaarrichtlijn. De volgende situaties laten zien welke belastingopties er bestaan en wat de implicaties van elk scenario zijn.

A. Bankieren in Portugal:

1) Inhouding aan de bron - forfaitair tarief van 28%: belasting is definitief: geen verdere rapportage nodig; of
2) Geaggregeerde aanslag - rapportage van rente samen met andere inkomsten belast tegen marginale tarieven (englobamento) - (14,5-48%). De inhouding fungeert als een belastingkrediet dat op de definitieve aanslag wordt toegepast.
(Opmerking: wanneer voor 2 wordt gekozen, moeten alle bankrekeningen aan Finanças worden gemeld)

B. Bankieren in de Europese Unie:
1) EU-spaarrichtlijn schrijft informatie-uitwisseling voor;
2) Aan de bron ingehouden belasting:
a) aanslag aan de bron beperkt door dubbelbelastingverdragen (DBV);
b) saldo van de inhouding moet worden teruggegeven volgens DBV-procedures;
3) Rente-inkomsten melden - 2 opties
a) geaggregeerde aanslag - wordt samen met andere inkomsten belast tegen marginale tarieven.
(Opmerking: alle bankrekeningen moeten worden gemeld en ter beschikking van Finanças worden gesteld) of
b) autonome aanslag: forfaitair tarief van 28% plus
c) toepassing van internationaal belastingkrediet kan van toepassing zijn overeenkomstig dubbelbelastingverdragen.

C. Offshore bankieren
1) Inhouding aan de bron
Netto betaalde rente:
¼ van de inhouding aan het bronland;
¾ aan het land van verblijf (Portugal).
of
2) Informatie-uitwisseling:
Bruto betaalde rente
Aangifte met in het land van verblijf (Portugal) betaalde belasting.
3) Aangifte voor definitieve aanslag in het land van verblijf (Portugal)
a) Autonome aanslag: onafhankelijk belast tegen een vast tarief van 28%. of
b) Geaggregeerde aanslag (Englobamento): Rente aangegeven samen met andere inkomsten en belast tegen marginale tarieven (14,5 - 48%).
c) Internationale belastingkrediet:
Voor de niet-EU-rechtsgebieden binnen Europa (Liechtenstein, Zwitserland, Andorra, Monaco en San Marino) alsook de volgende offshore-rechtsgebieden (Jersey, Guernsey en het eiland Man, de Turks- en Caicoseilanden, de Britse Maagdeneilanden en de Nederlandse Antillen alsook de Kaaimaneilanden, Antigua, Montserrat en Aruba) komen belastingkredieten voor inhouding aan de bron in aanmerking voor een internationale belastingkrediet, ten belope van de in Portugal verschuldigde belasting. Elke inhouding die de in Portugal verschuldigde belasting overschrijdt, moet aan de bron worden terugbetaald.

D. Bankieren buiten de EU:
Over de hele wereld
1) Inkomsten melden: met andere inkomsten tegen marginale tarieven (14,5 - 48%).
2) DBC-regels en daaropvolgend internationaal belastingkrediet kunnen van toepassing zijn.


Volgende: Dividenden
Dennis Swing Greene is internationaal fiscaal specialist en voorzitter van
euroFINESCO s.a. eurofinesco.com