Het Portugese voorzitterschap van de EU heeft gezegd dat het "alles zal doen" om het wetgevingsproces voor de invoering van een digitaal gezondheidscertificaat tegen juni af te ronden, aldus de staatssecretaris voor Europese Zaken.

"Het voorzitterschap zal er alles aan doen om deze wetgeving over het certificaat in juni klaar te hebben. Het is zeker een van de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap", aldus Ana Paula Zacarias.

Zowel Zacarias als Maros Sefcovic, de vice-voorzitter van de Commissie die verantwoordelijk is voor de interinstitutionele betrekkingen en die ook aan de persconferentie deelnam, benadrukten echter dat "het tijdschema zeer strak is" en dat er, wil het digitale certificaat in juni operationeel zijn, "nog enorm veel huiswerk moet worden gedaan", zowel op Europees als op nationaal niveau.

Ana Paula Zacarias wees erop dat er een "ad hoc groep" is die al aan "zeer technische elementen" werkt, omdat het systeem "volledig interoperabel" moet zijn, wat "ook op nationaal niveau veel voorbereiding" vereist, zodat "wanneer het wetgevingsvoorstel een verordening wordt, het onmiddellijk kan worden uitgevoerd" in de lidstaten.

"We hebben een zeer strak tijdschema, we moeten hard werken op het niveau van de Raad en in besprekingen met het Europees Parlement," zei zij.

De staatssecretaris herhaalde het belang van dit digitale certificaat: "Het is belangrijk voor de lidstaten om alle informatie te verzamelen over de vaccinatiesituatie, maar ook over mensen die hersteld zijn van Covid-19 en mensen die een negatieve test hebben gehad".

"Het idee is ook om het vrije verkeer zo vroeg mogelijk te vergemakkelijken. We weten dat de situatie nu in heel Europa niet gemakkelijk is, er is veel voorzichtigheid geboden, maar dit certificaat geeft ons een sprankje hoop dat tegen de zomer het normale leven weer een beetje kan worden hervat", zei zij.

Commissaris Sefcovic van zijn kant drong sterk aan op de noodzaak hard te werken om het certificaat in de zomer te verwezenlijken, en bedankte het Portugese voorzitterschap "dat het zoveel prioriteit aan dit wetgevingsvoorstel heeft gegeven".

"We moeten over drie maanden klaar zijn, medio juni, wat betekent dat er in een paar weken veel werk moet worden verzet. In de praktijk betekent dit dat iedereen zijn huiswerk moet doen. Ten eerste moet het wetgevingsvoorstel met spoed worden behandeld. Ten tweede moet zowel op Europees als op nationaal niveau technisch werk worden verricht, zodat het hele systeem operationeel is zodra de wetgeving in werking treedt", benadrukte hij.

Sefcovic sprak zijn voldoening uit over de besprekingen in de Raad Algemene Zaken over deze aangelegenheid en wees erop dat er "krachtige steun" was van de 27 EU-lidstaten voor het certificaat.

"Natuurlijk onderstreepten de ministers het belang van de eerbiediging van non-discriminatie, die in ons voorstel is opgenomen," zei hij, erop wijzend dat wanneer ook wordt gedacht aan gevallen van eerder besmette en herstelde personen en aan tests, het certificaat geen vaccinatie vereist als manier om toegang te krijgen tot deze "gratis pas".

Op 17 maart heeft de Europese Commissie voorgesteld een digitaal certificaat in te voeren om aan te tonen dat men is gevaccineerd, getest of hersteld is, met als doel het vrije verkeer te hervatten.

Deze gratis pas, die vergelijkbaar is met een instapkaart voor reizen, zal volgens het voorstel van de Commissie beschikbaar zijn in digitaal en/of papieren formaat, zal een QR-code hebben die gemakkelijk kan worden gelezen door elektronische apparaten en zal gratis beschikbaar worden gesteld in de landstaal van de burger en in het Engels.

Zowel de digitale versie (die kan worden opgeslagen op een mobiel apparaat zoals een mobiele telefoon) als de papieren versie zullen een QR-code met essentiële informatie bevatten, alsook een digitaal stempel om de authenticiteit van het certificaat te garanderen.

Het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap wil ook dat deze gratis pas volledig in overeenstemming is met de privacyregels voor gegevens van burgers en in alle EU-landen geldig is.

Het is aan de nationale autoriteiten van de lidstaten om deze certificaten uit te reiken.

Het idee om dit digitale certificaat in te voeren voor het herstel van de reis- en toerismesector begon eerder dit jaar te worden besproken op initiatief van de Griekse premier Kyriákos Mitsotákis en kreeg later de steun van de Portugese regeringsleider António Costa.

Als alle landen groen licht geven, zou dit digitale certificaat nog voor de zomer in werking moeten treden, zodat de toeristische sector zijn activiteiten kan hervatten.