"Het aantal bezoekers is teruggebracht tot praktisch alleen nationale onderdanen", zei José Soares Neves, toen hij het had over bezoekers aan de 660 musea in het land, waarvan er 25 onder het ministerie van Cultuur vallen, via DGPC.

In zijn toespraak over "Publieksstudies in Portugal: reflecties en volgende stappen in de post-pandemische context", zei de OPAC-voorzitter dat Portugal op dit gebied "laat is aangekomen", met de eerste grote studie die in 2014 werd uitgevoerd, maar dat de karakterisering van het publiek "ook van groot belang is voor professionals en het overheidsbeleid in de sector".

Hij wees erop dat buitenlanders - met een gekwalificeerd profiel, hoog opgeleid en van de nieuwe middenklasse - sinds 2015 de meerderheid van het publiek zijn geworden dat musea in het land bezoekt, een realiteit die is veranderd sinds de impact van de pandemie.

Anderzijds wees hij erop dat slechts een kwart van de Portugese bevolking in de afgelopen 12 maanden een museum bezocht, "een gemiddelde dat ver van het Europese ligt", evalueerde hij.

Volgens de OPAC-voorzitter is het in deze context van de pandemie "zeer belangrijk om de digitale overgang naar waarde te schatten, om bestaande mechanismen en instrumenten te versterken om het publiek en de impact van museumactiviteiten op gemeenschappen te bestuderen, en om een reeks studies te starten over culturele praktijken van de bevolking in de verschillende regio's, om kennis te genereren en hun resultaten in het overheidsbeleid in te passen".