"U wordt ervan in kennis gesteld dat, wat de werking van showzalen en culturele voorzieningen betreft, de regels van Richtsnoer 028 / DGS, van 28 mei van kracht blijven", aldus de IGAC in een nota die op 26 maart op haar officiële website is gepubliceerd.

Volgens het nieuwe "versoepelingsplan" van de regering, dat op 11 maart is aangekondigd, mogen theaters, auditoria en bioscopen vanaf 19 april weer open.

De leidraad van de DGS, van 28 mei 2020, bepaalt dat er in theaters en bioscopen "een vrije ruimte tussen toeschouwers, die niet in hetzelfde huis wonen, moet zijn, waarbij de vorige en volgende rij verschillende plaatsen innemen".

Het gebruik van een masker is verplicht voor het publiek, evenals het schoonmaken van de ruimten tussen de voorstellingen of zittingen.

In geval van zalen met podia "mogen de eerste twee rijen naast het podium niet bezet zijn of moet een afstand van ten minste twee meter tussen de rand van het podium en de eerste bezette rij worden gewaarborgd".

Binnenkomst en vertrek voor het publiek moeten over een langere periode plaatsvinden en "hun eigen gescheiden circuits hebben" en, "waar mogelijk", moeten de toegangsdeuren tot de ruimten open blijven.

Het DGS adviseert ook dat voorstellingen en filmvertoningen geen "pauzes tijdens de sessies" omvatten.

In concertzalen en theaters met cabines kunnen alleen mensen uit hetzelfde huishouden plaatsnemen als ze zes of minder zitplaatsen hebben; in cabines met een capaciteit van meer dan zes zitplaatsen kunnen de regels voor de andere plaatsen in de zaal worden toegepast.

De richtsnoeren van DGS over het gebruik van culturele apparatuur kunnen worden geraadpleegd op: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026499.pdf.