Na een stijging tot 6,8 procent in 2020 zal het werkloosheidspercentage dit jaar naar verwachting uitkomen op 7,7 procent, waarna het zal dalen tot 7,6 procent in 2022 en 7,2 procent in 2023, volgens het Economisch Bulletin van maart dat op 26 maart door de Bank van Portugal is gepubliceerd.

De cijfers voor de periode 2021-2023 zijn neerwaarts bijgesteld ten opzichte van de prognose in het Economisch Bulletin van december, maar geven aan dat het werkloosheidspercentage in deze periode boven het niveau van voor de pandemie zal blijven.

"Voor het jaar als geheel wordt een stijging van de werkloosheidsgraad verwacht, als gevolg van de toename van het aantal personen dat van inactiviteit naar werkloosheid gaat", aldus het verslag, waarin wordt benadrukt dat deze ontwikkeling "de toename van de activiteitsgraad weerspiegelt, die verband houdt met de maatregelen ter beteugeling van de pandemie en het herstel van de economische activiteit".

De centrale bank onder leiding van Mário Centeno merkt op dat, ondanks het "succes van de beleidsmaatregelen" die zijn genomen om de gevolgen van de pandemie voor de arbeidsmarkt te verzachten, "wordt verwacht dat er zich nog enkele langdurige effecten zullen voordoen, die het gevolg zijn van eventuele veranderingen in de voorkeuren van de actoren (bijvoorbeeld elektronische aankopen, zakenreizen en telewerken) en de noodzaak om productiefactoren tussen sectoren te herverdelen".

Maar ook al blijft de werkloosheid aan het einde van de projectie op een hoger niveau dan in 2019, toch wijst BdP erop dat ze "ver onder" het niveau blijft dat tijdens de crisis van 2011-2013 werd opgetekend.

In 2019 bedroeg het werkloosheidspercentage 6,5 procent.