"De president zal uiteraard de verschillende argumenten in overweging nemen. Ik hoop dat we deze wet zo snel mogelijk kunnen invoeren. Ik herinner u eraan dat, terwijl deze financiële steun nog niet is ingevoerd, er 130 duizend mensen zijn die slechts 200 euro per maand ontvangen. Iemand die door de pandemie zijn inkomen heeft verloren, die gedwongen was te stoppen met werken in naam van de volksgezondheid, kan met 200 euro per maand niet zijn meest elementaire voedsel- en huisrekeningen betalen", aldus Catarina Martins.

De leider van het Linkse Blok beantwoordde vragen van journalisten na een persconferentie op het nationale hoofdkwartier van de partij in Lissabon.

"Wat het parlement deed, was de maatregel van de regering corrigeren, zodat het wetsdecreet precies zou gaan inhouden wat de regering aan de Portugezen had beloofd, namelijk dezelfde financiële steun geven als vorig jaar. Het is een kleine steun, die niet het nationale minimumloon bereikt", herinnerde zij eraan.

Het socialistische minderheidsbestuur is van mening dat de door het parlement goedgekeurde decreten over de versterking van de sociale steun in verband met de pandemische crisis, die wachten op de uiteindelijke afkondiging door de president, "een openlijke schending" zijn van de in de grondwet vastgelegde remwet, waardoor de huidige begroting wordt scheefgetrokken.

"Het lijkt ons buitengewoon dat dezelfde Socialistische Partij die ten tijde van de financiële crisis samen met het Linkse Blok naar het constitutionele hof stapte om ervoor te zorgen dat mensen die werkloos waren en geen inkomen meer hadden, niet van hun financiële steun werden beroofd, nu naar het constitutionele hof wil stappen om te snoeien in de steun voor mensen die hun inkomen hebben verloren als gevolg van de pandemie", aldus Catarina Martins.

In het geding is de uitbreiding van een buitengewone financiële steun aan de daling van de economische activiteit, die zelfstandigen en beherende vennoten omvat, naast andere maatregelen, goedgekeurd in een eindstemming op 3 maart, waarbij alleen de PS tegen stemde. PSD, BE, PCP, CDS-PP, PAN, PEV, Chega, Liberaal Initiatief en niet-geregistreerde afgevaardigden Joacine Katar Moreira en Cristina Rodrigues stemden voor.