Miguel Xavier, die op verzoek van het Bloco de Esquerda in de parlementaire commissie voor volksgezondheid werd gehoord, achtte het aantal psychologen in de eerstelijnsgezondheidszorg "duidelijk onvoldoende", en benadrukte dat het in Portugal gehanteerde responsmodel er een is van articulatie tussen huisartsen, psychologen, verpleegkundigen en psychiaters.

"Dit model heeft toegewijde mensen nodig uit het oogpunt van de psychologie in gezondheidscentra", meende hij.

Gevraagd naar de samenwerking met ziekenhuizen, zei Miguel Xavier dat er al een samenwerking bestaat tussen psychiatrische ziekenhuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg, en dat er "goede voorbeelden" zijn, maar hij benadrukte dat "er in ons land geen model is geïmplementeerd voor de niet-farmacologische reactie op depressie en angst".

"En dat gaat niet met 40, 50 of 60 psychologen. Daar zijn veel meer mensen voor nodig", aldus de functionaris, die zei te erkennen dat deze professionals niet allemaal tegelijk zullen kunnen instappen, maar dat dat geleidelijk zal moeten gebeuren.

Over wat er de laatste jaren nog moet gebeuren op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg, zei Miguel Xavier: "alles wat gepland was in 2019 vanuit een structureel oogpunt en de situaties die de niet-naleving van de mensenrechten van de patiënten met zich meebrengen, moet nog worden gedaan".