Het Portugese Meteorologisch Instituut en het Directoraat-generaal Gezondheid hebben een waarschuwing doen uitgaan voor een stofwolk en een slechte luchtkwaliteit als gevolg van een luchtmassa die vanuit Noord-Afrika binnenstroomt. Kwetsbare bevolkingsgroepen zoals bejaarden, jonge kinderen en mensen met astma is geadviseerd extra beschermingsmaatregelen te nemen, waaronder binnenshuis blijven en lichamelijke activiteit beperken.