"Sinds vrijdag is er een aanzienlijke vermindering van het verkeer en een algemene naleving door de burgers van de regels die voortvloeien uit de periode van de noodtoestand", zei Eduardo Cabrita, tijdens een persconferentie.

De minister werd gevraagd naar de beperkende maatregelen tijdens deze paasperiode, namelijk het verbod op verkeer tussen gemeenten sinds vrijdag en tot 5 april.

De regeringsambtenaar herhaalde hoe belangrijk het is dat de maatregelen voor de versoepeling van de lockdown worden nageleefd.

"Vandaag hebben we de laagste besmettingsresultaten in de hele Europese Unie, wat aantoont dat de in de afgelopen twee maanden genomen maatregelen goede resultaten opleveren, die zich vertalen in een verlichting van de druk op de nationale gezondheidszorg, maar we moeten aan deze resultaten blijven werken en het is aan iedereen dat de volgende week in het teken van naleving staat", concludeerde hij.