De eerste drie risico's zijn maar al te duidelijk nu wij van de ene noodtoestand naar de andere tippelen, maar de vierde, in de vaak geciteerde maar weinig begrepen vorm van kunstmatige intelligentie, is misschien wel de grootste potentiële ramp van de vier.

In het afgelopen decennium hebben we een verbazingwekkende explosie gezien van de toepassing van A.I. op managementactiviteiten, variërend van het innen van belastingen tot gewasbeheersing en van medische innovatie tot moordaanslagen door 007 drones. De besparingen in kostenefficiëntie zouden enorm zijn, hoewel zij gepaard moeten gaan met het ontslag van overtollige administratieve en minder belangrijke uitvoerende ambtenaren.

Maar in de komende tien jaar zal de hoeveelheid informatie waarover de A.I. beschikt waarschijnlijk het punt bereiken, dat immense sociale veranderingen met zich meebrengt waarvan wij de omvang slechts kunnen vermoeden. Er zijn twee verontrustende aspecten. Het eerste is het vooruitzicht dat A.I. zichzelf zal ontwikkelen tot een intelligentie die superieur is aan die van zijn scheppers en het tweede het ontbreken van een wereldomspannend lichaam dat de macht en het gezag heeft om de activiteiten van zowel regerings- als bedrijfsondernemingen te reguleren.

En voordat u deze prognoses afdoet als sciencefictionfantasieën, moet u weten dat het Britse gezamenlijke comité voor nationale veiligheidsstrategie dringend heeft aanbevolen dat het huidige G7-voorzitterschap prioriteit geeft aan de oprichting van een internationale regelgevende instantie die de middelen heeft om beperkingen op te leggen die de wereldbevolking zullen beschermen tegen deze potentiële afpersing.

Immens machtige bedrijven zoals Google, Microsoft en Facebook in het Westen en Baibu, Uniontech en Wechat in het Oosten moeten onder de duim worden gehouden en worden verhinderd om met winstoogmerk technologieën te exploiteren die het potentieel hebben om de mensheid te beschermen - niet te vernietigen.

Laten we hopen dat de Magere Hein niet te snel in het kielzog van de Vier Ruiters zal volgen.

Roberto Knight,
Cavaleiro, Tomar