Volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE): "In 2020, ondanks de ongunstige context als gevolg van de beperkingen die zijn opgelegd als gevolg van de covid-19 pandemie, kon de dynamiek van de groei van de prijzen van verhandelde woningen blijvend worden waargenomen.

"Het gemiddelde jaarlijkse veranderingspercentage van de IPHab [prijsindex voor huisvesting] bedroeg 8,4 procent, wat een vermindering weerspiegelt ten opzichte van het tempo van prijsgroei dat in 2019 werd waargenomen (9,6 procent)", aldus het INE-rapport.

Volgens het statistisch instituut was de gemiddelde jaarlijkse stijging van de prijzen van bestaande woningen (8,7 procent) groter dan die van nieuwe woningen (7,4 procent), maar, en in lijn met de afgelopen jaren, daalde het verschil in het respectieve groeitempo van de prijzen van 2,5 procentpunten in 2019 tot 1,3 procentpunten in 2020.