Het project om "post mortem" inseminatie te legaliseren in de wet inzake medisch geassisteerde voortplanting (PMA) is voortgekomen uit een wetgevingsinitiatief van burgers, dat was gelanceerd door een vrouw die zwanger wilde worden van haar man, maar die reeds is overleden.

De wet staat inseminatie toe bij paren waarbij de man een verklaring kan ondertekenen voor het gebruik van zijn sperma na zijn dood. De wet geldt voor gehuwde en ongehuwde partners.

Postmortale inseminatie is mogelijk als de man daartoe duidelijke instructies heeft gegeven of als de vrouw het bewijs levert van "het bestaan van een duidelijk overeengekomen en vastgesteld ouderschapsproject", aldus de tekst van de wet waarover de partijen het in het parlement eens zijn geworden.

De wet bepaalt verder dat eenieder die de wet overtreedt - "met de bedoeling er zelf beter van te worden of iemand schade te berokkenen" - "kan worden gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een boete van 240 dagen".

Kinderen geboren uit "post mortem" inseminatie worden beschouwd als kinderen van de overledene.

Het voorstel van het Burgerlijk Wetgevingsinitiatief (ILC) - dat meer dan 20 duizend handtekeningen heeft verzameld en dat is gepromoot door Ângela Ferreira, die zwanger wil worden van haar overleden echtgenoot - en van de projecten BE, PS, PCP en PAN die op 23 oktober 2020 algemeen zijn goedgekeurd, zijn in de specialiteit besproken door een werkgroep die daartoe in het leven is geroepen.

Gehoord op 18 maart door de werkgroep, oordeelde rechter Eurico Reis, van de vertegenwoordigende commissie van het ILC, dat het verrichte werk "zeer vruchtbaar" was en verklaarde dat de vervolgende commissie afstand deed van haar voorstel ten gunste van de gemeenschappelijke tekst, waarin "alle kwesties aan bod komen" die door het burgerinitiatief aan de orde waren gesteld.

Bij de algemene eindstemming kreeg het wetsvoorstel de stemmen van PS, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, en Verdes, Liberaal Initiatief en de twee niet-geregistreerde afgevaardigden Joacine Katar Moreira (ex-Livre) en Cristina Rodrigues (ex-PAN). De PSD, CDS-PP en Chega stemden tegen. Vijf PS-afgevaardigden onthielden zich van stemming.