De zogenaamde "point break" is een ander soort branding die optreedt wanneer de kustlijn zich voldoende uitstrekt om een landtong te vormen. Wanneer de golven op deze punt botsen, breken ze en lopen ze langs de kustlijn, waardoor een lange golf wordt gevormd.