"Je bent zo blij dat je eindelijk geld begint te verdienen - en dan kom je achter de belasting." Welkom in de wereld George. Dat besef heeft hem er in ieder geval toe aangezet een geweldig nummer te schrijven, 'Taxman', en ongetwijfeld heeft hij daarmee nog veel meer verdiend. Maar ook al hebben wij niet dezelfde belastingproblemen als de sterren, het is nog steeds een onderwerp dat zorgen en verwarring veroorzaakt bij mensen die hun thuisland verlaten voor het buitenland. Mijn ervaring is overwegend dat mensen er zeker van willen zijn dat zij het juiste bedrag aan belasting betalen aan de juiste autoriteiten - niemand wil een onverwachte rekening ontvangen.

Als u dus zowel in het buitenland als in Portugal activa hebt, waar moet u dan uw belastingen betalen? Dit hangt onvermijdelijk af van een aantal factoren, maar vooral van de plaats waar u als fiscaal inwoner wordt beschouwd. Volgens de Portugese belastingwetgeving die sinds januari 2015 van kracht is, wordt u geacht uw fiscale woonplaats in Portugal te hebben als u aan een van de volgende voorwaarden voldoet. Ten eerste, als u meer dan 183 dagen, al dan niet opeenvolgend, in Portugal verblijft gedurende een periode van 12 maanden die begint of eindigt in het betreffende belastingjaar. Ten tweede, als u een woning in Portugal bezit die als uw gewone verblijfplaats wordt beschouwd, ook al brengt u er minder dan 183 dagen per jaar door.

Als u zowel in uw land van herkomst als in Portugal aan de criteria voldoet, zal de verblijfplaats worden bepaald op grond van het dubbelbelastingverdrag tussen beide landen - als er inderdaad een verdrag tussen beide bestaat.

Als u fiscaal inwoner van Portugal bent, moet u belasting betalen over uw wereldwijde inkomsten, inclusief eventuele huurinkomsten uit onroerend goed. Uiteraard is elk inkomen dat u in Portugal verdient ook onderhevig aan belasting en zal worden geheven volgens een progressieve schaal - die kan oplopen tot 48% als uw inkomsten meer dan € 80.000 bedragen. Daarom is het van cruciaal belang dat u professionele hulp inroept om te bepalen wat de beste handelwijze is voor uw specifieke omstandigheden, en om de bedragen die u mogelijk moet betalen te beperken.

Wie bijvoorbeeld nog geen fiscaal ingezetene in Portugal is en de afgelopen vijf jaar geen fiscaal ingezetene is geweest, kan mogelijk profiteren van de belastingregeling voor niet-woonachtige ingezetenen (NHR). Dit geeft speciale belastingvoordelen waarbij u kunt profiteren van verschillende vrijstellingen. Bijvoorbeeld - het ontvangen van dividenden uit een buitenlandse bron volledig belastingvrij, evenals pensioeninkomsten tegen een vast tarief van 10% onder NHR.

De status van fiscaal ingezetene brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om jaarlijks een belastingaangifte in te dienen bij de Portugese autoriteiten. Het belastingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december, en de termijn voor het invullen van uw aangifte voor 2020 loopt van 1 april tot en met 30 juni. Als u uw belastingaangifte niet of te laat indient, kunt u een boete krijgen en een percentage van de totale verschuldigde belasting moeten betalen, zelfs als deze vergissing louter onbedoeld was. Het loont de moeite om geïnformeerd te zijn.

Fiscaal ingezetenschap kan een verbijsterend onderwerp zijn als u meerdere bezittingen of inkomstenstromen zowel in als buiten Portugal heeft. Hoe u door de complexiteit van dubbele belastingheffing en verblijfsopties navigeert, is een gebied waarop u het beste kunt overleggen met iemand met gedegen lokale ervaring. Met het juiste advies kunt u uzelf veel geld besparen en ook uw vermogen veiligstellen om door te geven aan uw gezin en familie.

Op mooie stressvrije dagen in de Portugese hitte, speel met Mr Harrison: 'Here comes the sun...'.

Blacktower Financial Management verstrekt al 20 jaar deskundig, gelokaliseerd vermogensbeheeradvies in Portugal. Wij kunnen u helpen met gespecialiseerd, onafhankelijk advies over het veiligstellen van uw financiële toekomst. Neem contact met ons op via (+351) 289 355 685 of e-mail ons op info@blacktowerfm.com.

Bovenstaande informatie was correct op het moment van voorbereiding en vormt geen beleggingsadvies. U dient advies in te winnen bij een professionele adviseur voordat u begint aan een financiële planningsactiviteit.