"In het algemeen bevestigen de (klimaat)modellen een vermindering van de neerslag bij een consequente stijging van de gemiddelde temperaturen, wat leidt tot een grotere evapotranspiratie", zegt Associação Natureza Portugal, de nationale vertegenwoordiger van de internationale organisatie Wereldnatuurfonds (ANP / WWF).

Het resultaat hiervan, met een tendens tot verergering tegen 2050, zal zijn "minder water in de bodem, in rivieren en waterhoudende grondlagen".

Mogelijke scenario's vloeien voort uit een stijging van de temperatuur in de 20e eeuw en een tendens tot vermindering van de regenval, vooral verder naar het zuiden.

"Gezien de grote variabiliteit van de neerslag is er echter geen duidelijke trend voor de 21e eeuw", aldus het rapport.

Zelfs zonder veranderingen in de vraag naar menselijke consumptie, zullen planten en dieren het moeilijker krijgen om aan al hun waterbehoeften te voldoen. Voor de mens zal het een uitdaging zijn om over al het water te beschikken om de huidige levensstijl te handhaven", aldus de organisatie.

Het ANP/WNF acht het van essentieel belang dat degenen die meer water verbruiken er meer voor betalen, en stelt dat de Portugese regering progressieve tarieven moet hanteren voor de exploratie van water uit boorputten aan de zuidkust van de Algarve, en dat de Spaanse uitvoerende macht hetzelfde moet doen in de waterhoudende grondlagen die worden gevoed door de rivieren Guadiana en Doñana.

Op het hele schiereiland moet volgens het rapport "de relatie met water worden veranderd", met name door "de productiesectoren die meer verbruiken, voornamelijk voor gebruik in de landbouw".

Het ANP/WNF noemde de toename van het gebruik van hulpbronnen in Portugal, zoals intensieve irrigatie vanaf de Alqueva-dam, en in Spanje, in Campo de Cartagena, als bewijs voor de "waarschijnlijke ineenstorting van de biodiversiteit en de vermindering van de veiligheid voor de natuur en voor de mens".

Voor de biodiversiteit is er nu al sprake van een "duidelijke crisis", met een afname van 84 procent van de zoetwatersoorten tussen 1970 en 2016.

In het specifieke geval van het Iberisch schiereiland is 52 procent van de soorten bedreigd, aldus het rapport.