75% van de kosten - 1,7 miljoen euro - van het door SGMAI goedgekeurde project zal uit Europese fondsen worden gefinancierd. Versterking van de controle van de zeevaart en verhoging van het niveau van de interne veiligheid op nationaal en EU-niveau is een van de belangrijkste doelstellingen die met het nieuwe automatische identificatiesysteem (AIS) met schepen en meerdere bewakingscamera's moeten worden bereikt.