Maria da Graça Carvalho, die sprak voor de Parlementaire Commissie Europese Zaken in het kader van een reeks hoorzittingen van Portugese Europarlementariërs over Europees nieuws, benadrukte dat gendergelijkheidskwesties door het Europees Parlement (EP) worden aangewezen "als een belangrijke evaluatiefactor in het herstel- en veerkrachtplan "(PRR).

Volgens de sociaal-democrate "hebben praktisch alle rapporten die uit het Europees Parlement komen deze component", waarvan ze hoopt "dat die niet verloren zal gaan in de onderhandelingen tussen de lidstaten en de Europese Commissie".

Vooral omdat uit een rapport waarin de gevolgen van Covid-19 voor vrouwen werden geëvalueerd, bleek dat "juist vrouwen het meest te lijden hadden" onder de pandemie, vandaar de "politieke verklaring" van het EP dat de PRR "geen plan mag zijn dat alleen voor een deel van de bevolking geldt en dat gendergelijkheid een realiteit is".

Aangezien de PRR bedoeld was om "de gevolgen van de crisis te verhelpen", verdedigt Maria da Graça Carvalho daarom "dat vrouwen de begunstigden zijn" van de herstelplannen van de 27.

"Het Europees Parlement heeft zijn deel gedaan en wij zullen waakzaam zijn over wat er gaat gebeuren. Nu is het ook aan de Assemblee [van de Republiek] om deze waakzaamheid voort te zetten in verband met de onderhandelingen tussen de Portugese regering en de Europese Commissie over het nationale plan", riep zij op.

De PRR's zijn het instrument waarmee de lidstaten toegang kunnen krijgen tot de middelen uit het fonds "Next Generation EU", een pakket van 750 miljard euro om de economieën van de Europese Unie (EU) te ondersteunen bij het bestrijden van de crisis die is veroorzaakt door de Covid-19-pandemie.

De nationale plannen moeten worden ingediend en goedgekeurd door de Europese Commissie, waarover met verschillende lidstaten al wordt onderhandeld, en de eerste, waaronder dat van Portugal, zullen naar verwachting al in april worden goedgekeurd, zodat de eerste uitbetalingen in juli kunnen plaatsvinden.