In het "manifest" waartoe Lusa toegang had - met als voornaamste auteur de voormalige voorzitter van Infarmed, José Aranda da Silva, en onderschrijvende partijen zo divers als de voormalige presidentskandidaten Ana Gomes en Marisa Matias, de voormalige directeur-generaal van Volksgezondheid, Constantino Sakellarides, of bisschop Januário Torgal Ferreira - wordt gewaarschuwd voor de dringende noodzaak om het vaccinatieproces op Europees niveau te versnellen.

"Het is onbegrijpelijk dat er vandaag in Portugal en in Europa een gebrek aan vaccins is, waardoor de Europese burgers in een ondergeschikte positie zijn komen te verkeren ten opzichte van de vaccinproducenten. De argumenten die de Europese Commissie aanvoert met betrekking tot de aard van de contracten, de bestaande productiecapaciteit en de overeengekomen prijzen zijn niet aanvaardbaar", aldus de oproep.

Het initiatief vraagt om een andere houding van de Europese Commissie om "volledig en definitief aan te tonen dat zij in staat is financiële en industriële belangen te overwinnen" bij farmaceutische bedrijven, naast het in herinnering brengen van de wettelijke mogelijkheden indertijd.

"In het licht van de catastrofe die wij meemaken en gezien de tragische ontoereikendheid van het Europese antwoord, vragen de burgers dat er dringend maatregelen worden genomen die de gezondheid van de mensen kunnen beschermen. Deze maatregelen vereisen een transparante uitwisseling van informatie, het gebruik van wetgeving die was voorzien voor rampsituaties en de mobilisatie van middelen en productiecapaciteiten", verdedigt de oproep.

Zo herhalen deze Portugese persoonlijkheden dat "het nu tijd is dat de Europese Commissie de in de Unie bestaande vaccinproductielocaties bekendmaakt" en dat "een beroep wordt gedaan op de Europese wetgeving inzake het industriële eigendom om de productie in fabrieken van verschillende laboratoria mogelijk te maken", in de zin dat ervoor moet worden gezorgd dat de bevolking tegen de zomer is gevaccineerd.