Cerro da Vila vertegenwoordigt de bouw van een weelderig dorp door kooplieden ten tijde van het Romeinse Rijk.

We zouden zeggen dat geschiedenis niets anders is dan een zich herhalende cyclus van feiten en gebeurtenissen. Deze stelregel wordt bevestigd in Vilamoura, dat al decennia lang een populaire badplaats is voor mensen die op zoek zijn naar de zon van de Algarve. In het verleden was het ook een gewilde plaats, maar niet bepaald om toeristische redenen en in Vilamoura zijn er sporen van een van de meest bijzondere dorpen van het land.

Deze plaats staat bekend als Cerro, wat in het oud-Portugees hoop stenen betekent, en dat past goed bij de naam want het was hier dat een hard werkende boer op zijn land zijn ploeg vastgelopen vond in een hoop half begraven stenen in de grond. Hij hief een plaat op en vond tot zijn verbazing mozaïeken, wat de ingenieur en archeoloog José Farrajota ertoe bracht de plaats in 1963 te bezoeken.

Na onderhandelingen met de boer werd een archeologisch station gebouwd om opgravingen te verrichten, die tot de conclusie leidden dat het om een Romeinse villa ging. Op het terrein bevonden zich ook andere bijbehorende voorzieningen die in de loop der tijd vervallen waren geraakt, maar nog steeds belangrijke overblijfselen bevatten van de gemeenschap die er woonde.

De werkzaamheden werden in de daaropvolgende decennia voortgezet en in die tijd werden artefacten en talrijke sporen van de Romeinse nederzetting in de regio verzameld. In deze periode realiseerde men zich dat de structuur van het complex, naast de villa, de volgende elementen omvatte: openbare thermen, privé thermen, bassins voor het zouten van vis, een necropolis, tuinen, wachttorens, een tempel en verschillende kleinere huizen, alsmede pakhuizen, de basis van een havenstructuur en een graftoren. Daaromheen ontstond natuurlijk een kleine bevolking.

Jaren later werd de ruimte bezet door de Arabieren, die er islamitische kenmerken aan gaven en het is dus allesbehalve vreemd dat de Romeinse villa een dorp is geworden... Moura (Moor) waar we Vilamoura kunnen vinden.
De site, die ook een museum omvat dat artefacten toont verspreid over een periode van 5.000 jaar, is nu open en kan van maandag tot vrijdag worden bezocht.

"Het materiaal dat bij de opgravingen is teruggevonden, is overvloedig en zeer belangrijk. De ontdekking ervan heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Portugese geschiedenis in het algemeen en aan de geschiedenis van de Algarve in het bijzonder."
José Luís de Matos

Cerro da Vila - Vilamoura Museum


CERRO DA VILA

Telefoon: +351 289 312 153
Website: www.vilamouraworld.com/museum