Het belangrijkste voordeel van een regelmatige herziening van uw financiële planning is natuurlijk dat uw financiële zaken in orde en up-to-date blijven. Dit is zelfs nog belangrijker voor onderdanen van het Verenigd Koninkrijk die in Portugal wonen, nu we door een post-Brexit wereld navigeren. Hoe dan ook, belastingregels of financiële regelgeving kunnen op elk moment veranderen, wat gevolgen kan hebben voor de fiscale efficiëntie - of zelfs de wettigheid - van uw bestaande regelingen. Er kunnen ook nieuwe mogelijkheden ontstaan die voor u interessant kunnen zijn.


Herzieningen zijn ook een goed moment om na te gaan of wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden

een heroverweging van uw financiële en estate planning rechtvaardigen. Heeft u bijvoorbeeld nieuwe familieleden verwelkomd, of zijn er belangrijke gebeurtenissen in uw leven op til - zoals pensionering, verhuizing of echtscheiding - die betekenen dat u uw planning moet aanpassen? Zijn uw behoeften of doelstellingen om welke reden dan ook veranderd?


Kijk naar het grotere geheel

Veel mensen bekijken slechts een deel van hun financiën. Ze hebben bijvoorbeeld aandelen gekocht van bedrijven die ze leuk vinden, of jaren geleden belegd in fondsen die werden aanbevolen door een adviseur. Zij kunnen met een belastingadviseur spreken over Portugese belastingen en mogelijkheden voor belastingplanning. Vervolgens spreken zij met een advocaat over het opstellen van een Portugees testament. Op een bepaald moment kijken ze naar hun pensioenfondsen en proberen ze uit te zoeken hoe ze het beste toegang kunnen krijgen tot hun pensioenspaargeld.

Voor een echt effectief overzicht, en om ervoor te zorgen dat het geschikt is voor uw leven in Portugal, moet u nagaan hoe uw belastingplanning, beleggingen, pensioenen en estate planning samenhangen.


Ingezetenschap en belastingen

Eerst moet u ervoor zorgen dat u weet waar u fiscaal inwoner bent, vooral als u nieuw bent in Portugal of in meer dan één land verblijft. Vervolgens wilt u uw beleggingen en vermogen op de meest geschikte manier structureren om de belasting te minimaliseren - in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en overal waar u financiële belangen hebt - op een manier die nog steeds aan al uw verplichtingen voldoet.

Ongeacht hoe effectief uw belastingplanning in het Verenigd Koninkrijk was, u moet in Portugal vrijwel helemaal opnieuw beginnen; wat daar belastingefficiënt was, zal dat hier waarschijnlijk niet zijn. Zorg ervoor dat u de mogelijkheden in Portugal verkent om vast te stellen wat voor uw situatie en doelstellingen werkt, en hoeveel belasting u mogelijk kunt besparen.


Vermogensplanning

Het is van vitaal belang om uw successieplanning te herzien als u in Portugal woont, aangezien zowel het erfrecht als de belasting heel anders werken dan in het Verenigd Koninkrijk.

Bent u zich er bijvoorbeeld van bewust dat de Portugese regels inzake "gedwongen erfopvolging" automatisch een aanzienlijk deel van uw wereldwijde nalatenschap aan uw directe familie kunnen overdragen, ongeacht uw bedoelingen? Dit kan voor bepaalde families ongewenste gevolgen hebben, tenzij u vooruit plant. U kunt in uw testament bepalen dat de EU-verordening "Brussel IV" in plaats daarvan het toepasselijke Britse recht op uw nalatenschap toepast, maar zorg ervoor dat u uw opties en eventuele fiscale gevolgen goed begrijpt.


Sparen, beleggen en pensioenen

Uiteindelijk moet uw financiële planning specifiek gestructureerd zijn rond uw persoonlijke omstandigheden - uw huidige levensstijl en plannen voor de toekomst, gezinssituatie, inkomensbehoeften, doelstellingen, tijdshorizon en risicotolerantie.
Als u uw spaargeld en beleggingen onlangs niet hebt herzien, moet u nagaan of ze geschikt zijn voor u vandaag en voor het huidige economische klimaat. Hebben ze het juiste evenwicht tussen risico en rendement? Is er voldoende diversificatie? Kunnen ze u de inkomsten opleveren die u nodig hebt zonder het kapitaal te riskeren?

Overweeg tegelijkertijd uw belastingverplichtingen op beleggingsinkomsten en -winsten, en of u als inwoner van Portugal kunt profiteren van belastingvoordelen. En hoe wordt dit spaargeld doorgegeven aan uw erfgenamen en welke successierechten moeten zij betalen? Kan het geld direct worden doorgegeven of moet er een langdurig successieproces aan te pas komen?

En wanneer u beslist wat u met uw pensioen wilt doen, moet u al uw opties onderzoeken om vast te stellen wat voor u het beste is en uw pensioenuitkeringen beschermen met gereguleerd advies.


Alles op een rijtje zetten

Elk gezin is anders, dus zorg ervoor dat uw financiële planning zorgvuldig is afgestemd op het uwe. Alle verschillende aspecten moeten samenwerken om een totaal vermogensbeheerplan op te zetten dat u vandaag financiële zekerheid op lange termijn biedt en uw wensen voor uw erfgenamen in de toekomst vervult.

Om er zeker van te zijn dat u alles hebt afgedekt en dat de ene financiële beslissing geen onverwachte gevolgen heeft voor de andere, kunt u specialistisch, grensoverschrijdend advies inwinnen. Houd er echter rekening mee dat sommige in het Verenigd Koninkrijk gevestigde financiële adviseurs niet langer wettelijk bevoegd zijn om Portugese ingezetenen te ondersteunen na Brexit, dus controleer of dit op u van toepassing zal zijn.

De lokale adviseurs van Blevins Franks zijn volledig bevoegd om in Portugal financieel advies te geven en cliënten in het hele land te ondersteunen. Met hun jarenlange ervaring en diepgaande kennis van zowel de Portugese als de Britse belastingstelsels - en de wisselwerking daartussen - zijn zij het best geplaatst om u en uw gezin te helpen om in de best mogelijke financiële positie te verkeren.

Tel: 289 350 150
Email: portugal@blevinsfranks.com/www.blevinsfranks.com