"Tientallen dode dieren, waarvan vele in een hoge staat van ontbinding, zijn in open putten in Esposende gevallen", aldus de vereniging die reeds had gewaarschuwd voor het bestaan van 432 putten die bedekt zijn met vegetatie waardoor ze in wezen vallen voor dieren zijn geworden.

Begin maart had de vereniging reeds de aandacht van het publiek gevestigd op de dood van een huisdier in één van deze open putten, en "verschillende nationale instanties" gewaarschuwd om iets te doen om te voorkomen dat dit zou gebeuren.

Na de waarschuwing over de open put in Esposende, op 10 maart, werd de vereniging "overspoeld met schokkende beelden en video's die de leden van de vereniging verbijsterden", zeiden ze.

"Het is onaanvaardbaar dat tientallen dieren een langzame dood sterven in illegale putten waarvan bekend is dat ze verspreid liggen over het hele gemeente, dit zou moeten eindigen met een ander standpunt in te nemen en in plaats daarvan over te gaan tot het oplossen van een probleem dat al te lang aan de gang is", waarschuwen de verantwoordelijken van de vereniging.

De vereniging meldde in een verklaring aan The Portugal News dat er reeds klachten waren ingediend bij SEPNA, IGAMAOT, de Europese Commissie en World Animal Protection.

Voor de vereniging van burgers van Esposende is het tijd om "op te treden en de bevolking en de dieren te beschermen tegen deze bestaande "vallen" en om degenen die er verantwoordelijk voor zijn op te sporen".

De vereniging heeft ook kritiek geuit op de gemeente: "een gemeente die duizenden toeristen ontvangt, die tegenwoordig een referentie wil zijn op het gebied van toerisme, maar die wel honderden illegale waterputten heeft die op nationaal niveau een negatief imago uitstralen".

De gemeente Esposende heeft verklaard dat zij het probleem erkent en dat zij reeds folders in de omgeving heeft verspreid om de eigenaars van de grond bewust te maken van de regels die zij moeten naleven, maar zij heeft benadrukt dat het om privé-terreinen gaat en dat de situatie te wijten is aan de "veralgemeende stopzetting van de landbouwactiviteit".