Dit is "een systeem voor vroegtijdige waarschuwing om de aardbevingen te detecteren" en, als ze voldoende omvang hebben, "de tsunami's" die er mogelijk uit voort kunnen komen, zei Mourad Bezzeghoud, hoogleraar van het Departement Natuurkunde en onderzoeker aan het Instituut voor Aardwetenschappen (ICT) van de Universiteit van Évora (UÉ) tegen het persbureau Lusa.

Het project "Earthquake Early Warning System (EEWS)" dient ter "aanvulling en versterking" van het nationale seismische bewakingsnetwerk van het Portugese Instituut voor Zee en Atmosfeer (IPMA), aldus de bij het initiatief betrokken onderzoeker.

In een verklaring stelde de UÉ dat zij "het nationale seismische bewakingsnetwerk versterken" door de installatie van het EEWS, dat het mogelijk maakt vroegtijdig te waarschuwen voor aardbevingen, "met inbegrip van die welke worden veroorzaakt in het Atlantische gebied dat grenst aan het Portugese grondgebied.

"Dit waarschuwingssysteem is niet alleen voor Portugal, maar ook voor Europa van essentieel belang", benadrukte de academie van Alentejo.

Volgens Mourad Bezzeghoud, geciteerd door UÉ, is het doel van het in te voeren systeem "aardbevingen op te sporen en een aantal van hun kenmerken te bepalen", zoals locatie en magnitude, "voordat de gevolgen van sterke aardbevingen kritieke gebieden bereiken", zodat de autoriteiten "beschermingsmaatregelen" kunnen nemen.

"Tegenwoordig is de seismologie zeer geavanceerd en met de seismische netwerken kun je de aardbeving bijna in real time lokaliseren en ook de magnitude berekenen," vertelde de onderzoeker aan Lusa.

Wanneer "de magnitude van een aardbeving in de buurt van 9 komt, kan er een tsunami van een paar meter zijn, maar bij een aardbeving boven de 9 of in de 9,5 kan de tsunami catastrofaal zijn en in Portugal, met steden die zeer dicht bij de zee liggen, betekent dit dat we slechts seconden of hooguit een minuut hebben om de autoriteiten te waarschuwen", benadrukte hij.

"Vroegtijdige waarschuwing is nodig zodat de autoriteiten, nood- en veiligheidsdiensten, het land snel kunnen voorbereiden op de impact en de verwoesting en gevolgen tot een minimum kunnen beperken", waarschuwde hij.

Mourad Bezzeghoud legde aan Lusa uit dat het nationale seismische netwerk bestaat uit "oppervlakte seismometers" en dat de vier seismometers die deel uitmaken van het EEWS, die "in de omgeving van Sagres", in de westelijke Algarve, "zullen worden geïnstalleerd, de eerste zijn die in Portugal op diepte worden geïnstalleerd", begraven "op 30 meter".

"We hebben al protocollen ondertekend met de gemeentehuizen van deze gemeenten in de Algarve en de maand mei zal worden gebruikt om alle boorgaten te boren", zei hij, erop wijzend dat de seismische stations "in juni zullen worden geïnstalleerd" en dat de diepte van 30 meter bedoeld is om "interferentie van al het omgevingslawaai te voorkomen", zodat de seismometers "een zuiver signaal opvangen, om alleen de aardbevingen op te vangen".

Deze installatie "is sneller en wanneer elk station is geïnstalleerd, is het onmiddellijk operationeel" en aangesloten op de onderzoekseenheid ICT-UÉ en het nationale seismische netwerk van IPMA, zei hij.

Om "redundantie" in het systeem te brengen en omdat "seismometers bij sterke aardbevingen soms verzadigd raken", omvatten de vier stations ook versnellingsmeters aan de oppervlakte, die "de bewegingen" van aardbevingen "doeltreffend karakteriseren", benadrukte hij.

Het EEWS is de bijdrage van de UÉ aan het EMSO-PT - European Multidisciplinary Seafloor and Water Column Observatory-project, dat wordt gefinancierd door de Foundation for Science and Technology (FCT), de Europese Commissie en het Portugal 2020-programma.

In EMSO-PT willen de onderzoekers wetenschappelijke en technologische onderzoeksinfrastructuren op het gebied van mariene wetenschappen en het mariene milieu creëren en ontwikkelen, met als doel "het aantal seismische stations op het land uit te breiden en het nationale seismische monitoringnetwerk te verbeteren", zo vatte de UÉ samen.