De stijging werd ook gekenmerkt door een aanzienlijke toename van het aantal genoteerde panden, dat 88 procent hoger lag dan 12 maanden geleden.

Ook het aantal huurwoningen nam toe, met meer dan 100 procent ten opzichte van vorig jaar, hoewel de waarde ervan met bijna 10 procent daalde, tot 840 euro per maand.

Lissabon staat aan de top wat de waarde van onroerend goed betreft, met een gemiddelde waarde van 353.000 euro voor verkocht onroerend goed.