Inkomen wordt gerapporteerd in verschillende categorieën: A) Salarissen, B) Eenmanszaken, E) Vermogen, F) Eigendom, G) Vermogenswinsten en H) Pensioenen en zijn in Portugal belastbaar ongeacht hun oorsprong. Voor niet-ingezetenen worden alleen inkomsten die daadwerkelijk in Portugal zijn ontstaan, aan een aanslag onderworpen.

Bij de beoordeling van de ondernemingswinst vindt de belastingheffing in twee fasen plaats: eerst betaalt de onderneming vennootschapsbelasting over haar winst (IRC), vervolgens betalen de aandeelhouders individuele inkomstenbelasting over deze uitgekeerde winst (nu dividenden genoemd in IRS). Deze aanslagprocedure wordt "economisch dubbele belasting" genoemd.

Bijna alle landen in de EU hebben een van de verschillende methoden ingevoerd om "economische" dubbele belasting te matigen - sommige via de vennootschap, andere via de particulier. Ongeacht de methode zou het eindresultaat hetzelfde moeten zijn: dividenden die door de natuurlijke persoon worden aangegeven, moeten na de afschaffing van elke "economische" dubbele belastingheffing zijn.

Vervolgens wordt op "inkomende" dividenden (uit andere EU-landen) de "internationale" dubbele belasting geëlimineerd volgens de regels van het respectieve dubbelbelastingverdrag (DBV).

Huidige praktijk

Om "economische" dubbele belasting te elimineren, heeft Portugal de "methode van de halve inkomstenbelasting" ingevoerd (slechts 50% van de aangegeven dividenden wordt onderworpen aan marginale inkomstenbelastingtarieven) minus een belastingkrediet voor bronbelasting. Als men ervoor kiest dividenden onafhankelijk van andere inkomsten te laten beoordelen, wordt het volledige dividend belast tegen een vast tarief van 28% en zijn er geen belastingkredieten van toepassing.

Verschillende beoordelingsscenario's

1. Dividenden uitgekeerd door Portugese vennootschappen
- Tributação Autónoma - Inhouding aan de bron tegen een vast tarief van 28% (de belasting is definitief zoals bankrente) of
- Englobamento - Opgave samen met andere inkomsten tegen marginale tarieven (0 - 48%).
In dit geval fungeert de inhouding aan de bron als een belastingkrediet dat op de verschuldigde definitieve aanslag wordt toegepast.

2. Dividenden uitgekeerd door EU-vennootschappen
- Aan de bron ingehouden belasting:
a) De aanslag aan de bron wordt beperkt door DBV's (dubbelbelastingverdragen);
b) Het saldo van de inhouding moet worden terugbetaald volgens de DBV-procedures;
- Eliminatie van "economische" dubbele belastingheffing - 2 opties
a) Englobamento - aangifte van slechts ½ van het dividend samen met andere inkomsten belast tegen marginale tarieven (0 - 48%) of
b) Tributação Autónoma - aangifte van het volledige dividend - onafhankelijke forfaitaire aanslag tegen 28%;
c) Eliminatie van "internationale dubbele belastingheffing": toepassing van internationaal belastingkrediet volgens DBV;

3. Dividenden uitgekeerd door vennootschappen in andere landen wereldwijd
- Inkomsten melden: aangifte samen met andere inkomsten (englobamento);
- Assessment: tegen marginale tarieven (0-48%);
- Internationale dubbele belasting - regels van dubbelbelastingverdrag zijn van toepassing.


Volgende: Huuropbrengsten

Dennis Swing Greene is internationaal belastingconsulent en voorzitter van euroFINESCO s.a. www.eurofinesco.com