Gevraagd door leden van de parlementaire commissie voor volksgezondheid, begon vice-admiraal Henrique Gouveia e Melo met te verklaren dat de 150 centra op 11 april open zullen gaan, maar hij zei dat "het erom gaat deze centra vanaf begin mei operationeel te hebben".

Gouveia e Melo zei dat momenteel wordt onderhandeld over de middelen voor de aanwerving van het voor deze centra benodigde personeel, met een geraamd aantal van 2.500 verpleegkundigen, 400 artsen en 2.300 assistenten.

Gouveia Melo zei dat de professionals in hoofdzaak afkomstig zullen zijn van de Portugese Nationale Gezondheidszorg (SNS), maar dat anderen indien nodig van buiten de SNS zullen worden ingehuurd.

"Het idee is om tot 20 procent van de verpleegkundigen die werkzaam zijn in de eerstelijnsgezondheidszorg te gebruiken, zoals u weet zijn er 9.000 verpleegkundigen, dus 20 procent is 1.800 verpleegkundigen en dan aan deze 1.800 de verpleegkundigen toevoegen die nodig zijn en de personele middelen die nodig zijn voor de snelle-vaccinatieposten," zei hij.

Volgens de ambtenaar is de doeltreffendheid van het proces in de snelle-vaccinatieposten vier keer hoger dan de vaccinatie in normale gezondheidscentra.

"Met dezelfde personele middelen slagen we erin om een veel hogere efficiëntie in dit proces te hebben, naast het gemak, naast de fysieke veiligheid, omdat ze worden uitgevoerd in grote luchtige ruimten, wat een grotere veiligheid en fysieke afstand mogelijk maakt," betoogde Gouveia e Melo.

Links Blok parlementslid Moisés Ferreira vond het "een beetje paradoxaal", op een moment dat de Portugese Verpleegkundigen Unie zegt dat er bijna 2.000 beroepsbeoefenaars zijn in precaire situaties met het risico om weggestuurd te worden van de SNS, dat de coördinator van de task force zegt dat het nodig is om duizenden beroepsbeoefenaars aan te nemen, waaronder verpleegkundigen.

"Misschien is er hier een voor de hand liggende oplossing, namelijk om de verpleegkundigen die in een precaire situatie verkeren niet te ontslaan, maar hen een waardig en stabiel contract te geven, zodat zij ook voor deze aanstelling in aanmerking kunnen komen", verdedigde het parlementslid Bloquista.