De brieven die u de laatste tijd hebt gepubliceerd zijn betuttelend, onzinnig en beledigend van inhoud en geschreven door correspondenten die ons land beschrijven als zijnde "verarmd" en bevolkt door een beminnelijk maar achterlijk volk dat er in de eerste plaats is om hun lusten te botvieren in een ingebeeld Land van Zon, Zee, Zand en Seks.

Crit-Brits : ga alstublieft naar een ander wonderland dat aan uw grillen kan voldoen en neem uw ongenoegens met u mee.

Roberto KnighT
Cavaleiro, Per e-mail