In het document wijst de PSD (Sociaaldemocratische Partij) erop dat "na elf jaar van opeenvolgende incidenten, de subconcessie Algarve Litoral een verhaal is geworden van juridische geschillen tussen de interveniërende partijen, waarvan de uitkomst niet te voorzien is, maar die zeker veel grotere financiële kosten voor de schatkist met zich mee zullen brengen dan was voorzien".

De herkwalificatie van de EN125, in zijn totale verlenging, werd aangekondigd in 2008, maar een heronderhandeling van het contract tussen de staat en de concessiehouder dicteerde dat, in 2014, het traject tussen Olhão en Vila Real de Santo António overging onder de jurisdictie van Estradas de Portugal, nu onderdeel van Infraestruturas de Portugal (IP).

Het nieuwe contract werd echter meer dan eens verworpen door de Rekenkamer (TC), de laatste keer in 2019. Volgens de PSD is "ondanks de heronderhandelingen over de subconcessie en de addenda bij het contract, geen enkel ander contract het doelwit geweest" van de TC, afgezien van het contract dat in 2010 werd gesloten, onder de regering van José Sócrates.

"Gezien deze ingewikkelde feiten die de voltooiing belemmeren van de verbeteringswerken aan EN125, die het doel zijn van het subconcessiecontract Algarve Litoral, is het absoluut noodzakelijk dat we een einde maken aan dit onbetaalbaar dure verhaal, om te garanderen dat aan de collectieve behoeften van de bevolking van de Algarve wordt voldaan", zo luidt de resolutie.

De sociaal-democraten benadrukken ook dat "het niet voltooien van de werkzaamheden voor de verbetering van de EN125 ernstige schade toebrengt aan de bevolking, gezien de negatieve gevolgen ervan voor de sociaal-economische situatie van de regio, voor de ontwikkeling van de aantrekkelijkheid van regionale investeringen en ook, en vooral, voor de vermindering van het aantal ongevallen als gevolg van de onbetrouwbaarheid van de weg".

De PSD wijst er ook op dat de EN125 momenteel "een weg is met een hoog percentage verkeersongevallen, die nog worden verergerd door het bestaan van verschillende "black spots", die zouden moeten worden weggewerkt door de voltooiing van herstelwerkzaamheden, en ook door de toename van de verkeersintensiteit ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen, als gevolg van de invoering van tolheffing op de Via do Infante en de daaruit voortvloeiende overheveling van verkeer van deze route naar de EN125.

De PSD beveelt de regering dan ook aan "dringend de nodige procedures te bevorderen om de subconcessie "Algarve Litoral" te redden" en "de nodige stappen te bevorderen" zodat het IP "overgaat tot een snelle afronding" van de werken die het doel vormen van de subconcessieovereenkomst "Algarve Litoral", met name het gedeelte tussen Olhão en Vila Real de Santo António.

De ontwerpresolutie is ondertekend door de parlementsleden Adão Silva, Cristóvão Norte, Rui Cristina en Ofélia Ramos.