"Het aantal personen op de wachtlijst voor de eerste raadpleging bedroeg eind maart 2020 2.940 begunstigden en eind september 2020 2.465", aldus de assistentstaatssecretaris van Volksgezondheid tijdens een hoorzitting per videoconferentie in de Gezondheidscommissie die door de PCP is voorgeschreven om de vertragingen bij de toegang tot behandelingen voor medisch geassisteerde voortplanting (PMA) en de maatregelen om deze te herstellen, te bespreken.

Onder verwijzing naar officiële bronnen verklaarde António Lacerda Sales, in antwoord op de afgevaardigden met betrekking tot de wachtlijsten, dat er in deze periode een afname was van 475 begunstigden (-16,2 procent). Lacerda Sales legde uit dat de vraag naar de eerste vruchtbaarheidsondersteunende consulten "zeer afhankelijk" is van het initiatief van de gebruikers en dat ten tijde van de eerste algemene lockdown de vraag van burgers afnam.

"Er was in feite een aanzienlijke inkrimping van de vraag en dit kwam ook duidelijk tot uiting in de eerste consultaties voor vruchtbaarheidsondersteuning", stelde hij. De wachtlijsten voor eerstelijnsbehandelingen, intra-uteriene inseminatie, en tweedelijnsbehandelingen, in-vitrofertilisatie en intracytoplasmatische micro-injectie, zijn tussen maart en september eveneens gedaald, zij het in een "lager tempo" dan bij de eerste consultaties voor vruchtbaarheidsondersteuning.

Volgens António Lacerda Sales daalde de wachtlijst voor intra-uteriene inseminatie in deze periode met 2,6 procent en voor in-vitrofertilisatie en intracytoplasmatische micro-injectie met 6,4 procent. "Rekening houdend met de daling van de eerste consultaties, waren er bijgevolg minder differentiaties voor de behandeling van PMA" van de eerste en tweede lijn.

Uit gegevens van de Regionale Gezondheidsadministraties (ARS) blijkt dat de wachttijd in de ARS Norte tussen de afspraakperiode en de respectieve afspraak varieert van één tot vier maanden en dat de wachttijd tussen de afspraak van de vruchtbaarheidsbehandeling en het respectieve schema varieert van vier tot 18 maanden.

Bij het ARS central bedraagt de wachttijd tussen het aanvragen van een afspraak voor vruchtbaarheidsbegeleiding en de planning ervan gemiddeld 60 dagen en de wachttijd tussen het aanvragen van een afspraak voor vruchtbaarheidsbehandeling en de planning ervan ongeveer 120 dagen, terwijl dit bij het ARS van Lissabon en Vale do Tejo respectievelijk ongeveer 150 en 187 dagen bedraagt. Gemiddeld, zo somde hij op, zijn de wachttijden voor elk van de PMA-centra: tussen het verzoek om een afspraak voor vruchtbaarheidsbegeleiding en de respectieve planning ongeveer negen maanden en de wachttijd tussen het verzoek om een afspraak en de planning van de vruchtbaarheidsbehandeling ongeveer 15 maanden. Gevraagd naar de vertragingen bij behandelingen met PMA-technieken als gevolg van de pandemie, hoewel het om een oude situatie gaat, verzekerde António Lacerda Sales dat alle consulten al opnieuw zijn ingepland. "Alle vrouwen van wie de cycli of behandelingen in deze periode zijn opgeschort, zijn al in alle centra opnieuw ingepland," zei hij, eraan toevoegend dat hij deze informatie van elk van de PMA-centra heeft gekregen.