Volgens de RASI waren van de 11.412 gevangenen die op 31 december waren geteld, 93 procent mannen en slechts 7 procent vrouwen, waarbij Portugal een verhouding van 110,9 gevangenen per 100.000 inwoners te zien geeft.

In het verslag staat dat het totale aantal gevangenen in vergelijking met 2019 met 1.381 is gedaald, waarbij wordt opgemerkt dat wet 9/2020 van 10 april, die betrekking heeft op de covid-19-pandemie, een beslissende bijdrage heeft geleverd aan dit resultaat.

Het jaar 2020 - benadrukt het verslag - is het vijfde opeenvolgende jaar waarin het aantal gevangenen is gedaald, en op 31 december jongstleden bedroeg de bezettingsgraad 87,6 procent.

"Het betekent een daling van 10 procent ten opzichte van dezelfde datum van 2019, zijnde het derde opeenvolgende jaar dat er geen overbezetting was in het gevangeniswezen. De verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke gevangenisbevolking, evenals de verhouding tussen preventieven en veroordeelden, bleef stabiel, ondanks, dat het relatieve gewicht van de preventieven met 2,1 procent toenam", benadrukt het RASI.

Wat de nationaliteit van de gevangenen betreft, is de verhouding tussen buitenlanders (15,5 procent) en Portugezen (84,5 procent) stabiel gebleven, waarbij het relatieve gewicht van de buitenlandse gevangenen in de afgelopen negen jaar met 3,2 procent is gedaald.

Wat de redenen voor opsluiting betreft, zijn misdrijven tegen personen, gevolgd door misdrijven tegen eigendom en in verband met verdovende middelen de belangrijkste redenen waarom mensen naar de gevangenis gaan, waarbij misdrijven tegen personen met 4,5 procent zijn toegenomen.