Deze conclusies staan in de voorlopige resultaten van de studie "Inclusie of discriminatie? Van de analyse van schoolresultaten naar strategieën voor het succes van allochtone leerlingen", die op verzoek van Associação EPIS - Ondernemers voor sociale inclusie - is ontwikkeld door de economische faculteit van de Universidade Nova de Lisboa, Nova SBE, en het Interdisciplinair Centrum voor Sociale Wetenschappen van dezelfde universiteit.

Luís Catela Nunes, hoogleraar aan Nova SBE en een van de onderzoekers die de studie coördineren, zei in een interview met Lusa News Agency dat er duidelijke verschillen zijn tussen autochtone studenten en allochtone studenten.

"We kunnen het misschien nog geen discriminatie noemen, maar meer segregatie. Wat we in onze studie proberen is te begrijpen waar deze segregatie en deze ongelijkheden vandaan komen. En ongelijkheden zijn er op twee niveaus, niet alleen in de manier waarop leerlingen verdeeld zijn over scholen en klassen, maar er zijn ook grote ongelijkheden in termen van prestaties", zei hij.

De onderzoeker benadrukte dat zelfs in termen van segregatie niet gesproken kan worden van "een probleem van nationale context", verwijzend naar het feit dat het bestaat en meer zichtbaar is in regio's waar migranten een grotere aanwezigheid hebben: de grootstedelijke gebieden van Lissabon en Porto, Algarve en het district Setúbal.

Geografische ongelijkheden verklaren echter niet alles.

"Als we binnen scholen kijken, is er meestal sprake van segregatie, dit zijn beslissingen die te maken hebben met de scholen zelf en de manier waarop de school besluit klassen te vormen", zei Luís Catela Nunes, verwijzend naar het feit dat in de studie gevallen zijn gevonden van scholen waar deze segregatie rond de 50 procent ligt.

"De conclusie die we hebben getrokken is dat de segregatie die bestaat niet zozeer te maken heeft met economische niveaus, maar meer met het feit dat leerlingen in het verleden jaren hebben overgedaan. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld klassen met meer leerlingen dan in andere klassen en voor mij houdt dat verband met segregatie", aldus de hoogleraar aan Nova SBE.

De studie was gebaseerd op officiële statistieken en richtte zich op de schoolresultaten van leerlingen van de 9e klas in 2016-2017. Op nationaal niveau stelde hij verschillen vast van 20 punten (op een schaal van 0 tot 100) in de resultaten van Wiskunde in het examen van de 9e klas tussen autochtone leerlingen en allochtone leerlingen uit Afrikaans Portugees sprekende landen (PALOP), in het nadeel van de leerlingen van allochtone afkomst.