Uit het nationale onderzoek naar armoede bleek dat 60% van de meest behoeftigen in het land een seizoens- of deeltijdbaan heeft, maar toch moeite heeft om eten op tafel te krijgen.

Slechts 13 procent van de Portugezen die als arm worden beschouwd, heeft geen werk, terwijl 27 procent gepensioneerden met een laag inkomen zijn.

Andere factoren die volgens de onderzoekers bijdragen tot armoede zijn echtscheiding of langdurige ziekte.