Tot de Portugezen richtte het staatshoofd zich met de woorden: "Ik wil u bovenal om nog meer inzet vragen, om het ons onmogelijk te maken terug te moeten keren, zodat de noodtoestand naar het einde toegaat".

Het is de 15e keer dat Marcelo Rebelo de Sousa in de huidige context van de covid-19-pandemie de noodtoestand afkondigt om maatregelen te kunnen nemen die een beperking van de rechten, vrijheden en garanties inhouden.

De president van de republiek had vorige week al gezegd dat hij wenste dat dit de laatste keer was dat de noodtoestand werd verlengd.

Marcelo Rebelo de Sousa wees erop dat dit rechtskader al "meer dan vijf maanden" van kracht is en was van oordeel dat "de moeilijkste periode" de "algemene lockdown" was die op 15 januari is ingegaan.

"Bijna drie maanden van algemene opsluiting. Zeker minder restrictief dan een jaar geleden, maar intensiever, niet in de laatste plaats omdat de bereikte aantallen ons in de slechtste situatie in Europa, en vervolgens in de wereld, brachten", zei hij.

Met betrekking tot de versoepeling van de lockdown, verdedigde Marcelo Rebelo de Sousa opnieuw dat "hij zijn koers geleidelijk en verstandig" moet uitstippelen en vroeg om voorzichtigheid op het gehele nationale grondgebied, om een stijging van de "nu gestabiliseerde aantallen" te voorkomen en de daaruit voortvloeiende "druk op de gezondheidsstructuren ".

Volgens de grondwet kan de noodtoestand, die de opschorting van de uitoefening van bepaalde rechten, vrijheden en garanties mogelijk maakt, niet langer dan 15 dagen duren, onverminderd eventuele verlengingen binnen dezelfde termijn.

In het kader van de noodtoestand heeft de regering, om de verspreiding van covid-19 in te dammen, een algemene thuisblijfplicht opgelegd en de schorsing van een reeks activiteiten, met ingang van 15 januari, en een week later werden de instellingen gesloten en waren er geen face-to-face-lessen meer.

Op 15 maart begon het versoepelingsplan van de lockdown van de regering, met de heropening van kinderdagverblijven, kleuteronderwijs, de eerste cyclus van het basisonderwijs, handel aan de deur en esthetische inrichtingen zoals kappers, in een eerste fase.

In een tweede fase, op 5 april, werden de terrassen, de dagcentra en de winkels van minder dan 200 vierkante meter met een deur naar de straat heropend, alsook werden de face-to-face lessen voor leerlingen van de 2de en 3de cyclus van het basisonderwijs hervat.

Het plan van de regering voor een geleidelijke heropening voorziet in nieuwe etappes op 19 april en 3 mei.