Inkomen wordt gerapporteerd in verschillende categorieën: A) Salarissen, B) Eenmanszaken, E) Vermogen, F) Eigendom, G) Vermogenswinsten en H) Pensioenen en zijn in Portugal belastbaar ongeacht hun oorsprong. Voor niet-ingezetenen worden alleen inkomsten die daadwerkelijk in Portugal zijn ontstaan, aan belastingheffing onderworpen.

Langetermijnverhuur van onroerend goed (gewoonlijk met een huurcontract tussen verhuurder en huurder) valt onder categorie F en wordt aangegeven op "Anexo F" in de aangifteperiode tussen 1 april en 30 juni. Deze activiteit verschilt van vakantieverhuur op korte termijn, die wordt beschouwd als een bedrijf dat "Plaatselijk logies" wordt genoemd en wordt vermeld in Bijlage B - Inkomsten uit zelfstandige arbeid.

Huurovereenkomsten moeten nu worden geregistreerd volgens "Modelo 2". Bovendien wordt op elk contract een zegelrecht van 10% geheven op basis van één maand huur. Met een degelijk contract, naar behoren geregistreerd bij Finanças, zouden huurders in aanmerking moeten kunnen komen voor een belastingkrediet voor huisvesting. De belasting wordt berekend tegen een vast tarief van 28% (autonoom) of over het totale inkomen tegen marginale tarieven (samengevoegd).

Als u betalingen ontvangt uit huurinkomstengaranties, zijn deze ook belastbaar in Portugal en moeten ze worden aangegeven in categorie G (vermogenswinst).

Aftrekbare uitgaven

Aftrekbare uitgaven zijn nu onbeperkt voor noodzakelijke uitgaven voor het uitvoeren van de verhuuractiviteit. Als algemene regel geldt dat uitgaven die verband houden met het onderhoud van de woning toelaatbaar zijn, in tegenstelling tot uitgaven die verband houden met de wijze waarop de woning wordt gebruikt. Hierna volgen enkele voorbeelden van toegestane aftrekposten:

 • Schilderwerk binnen en buiten;
 • Reparatie / vervanging van loodgieterij of elektrische systemen;
 • Energie en onderhoud van liften en gemeenschappelijke ruimtes;
 • Uitgaven voor portiers en het schoonmaken van gangen;
 • Verzekeringspremies voor gebouwen:
 • Lokale belastingen zoals tarieven voor sanitaire voorzieningen en riolering en Vastgoedtarieven ("IMI");
 • Collectieve eigendomsbeveiliging en andere condominiumkosten.


Verhuurders kunnen niet aftrekken:

 • Bouwwerkzaamheden die structurele veranderingen in de woning aanbrengen;
 • Aankoop van meubilair en decoraties voor de woning;
 • De installatie van airconditioning apparatuur;
 • Kapitaalsverbeteringen, zoals uitbreidingen of de installatie van automatische irrigatiesystemen.

Indien naar behoren gedocumenteerd, kunnen uitgaven voor kapitaalverbetering worden opgenomen in de berekening van de belastbare basis van het gebouw voor vermogenswinstdoeleinden wanneer het pand uiteindelijk wordt verkocht, tot maximaal 12 jaar vóór de verkoop).

Andere niet-aftrekbare uitgaven omvatten:

 • Inrichting (normaliter behandeld in de akte van aankoop/verkoop van het pand)
 • Hypotheek kosten (ook afgetrokken bij de verkoop van het onroerend goed)
 • Nutsvoorzieningen (behalve wanneer opgenomen in de condominium vergoeding)


Verliezen kunnen in volgende jaren worden afgetrokken

Verliezen die worden geleden bij de uitoefening van de verhuuractiviteiten, kunnen worden afgeschreven over een periode van zes jaar. Dit geldt ook voor kapitaalverbeteringen aan het onroerend goed, waardoor er eerder verliezen dan winsten waren. Daartoe moet het gebouw gedurende ten minste 36 maanden, al dan niet aaneengesloten, worden verhuurd in de loop van de volgende vijf jaar. De eigenaar kan de werkzaamheden uitvoeren in een jaar waarin het pand niet verhuurd is en de uitgaven maximaal twee jaar later indienen. Maar zoals altijd moeten alle uitgaven nog steeds worden gedocumenteerd met de juiste facturen.


Elektronische huurbewijzen

Belastingplichtigen die aangifte doen in categorie F zijn verplicht een elektronisch huurbewijs af te geven voor alle huurinkomsten die zij van hun huurders ontvangen. Dit ontvangstbewijs wordt afgegeven via de website Finanças in een online toepassing die voor dit doel is gecreëerd. Verhuurders die ouder zijn dan 65 mogen traditionele facturen gebruiken en jaarlijks verslag uitbrengen volgens "Modelo 44".


BTW

De verhuuractiviteiten (categorie F) zijn vrijgesteld van BTW.

Volgende: Verhuur op korte termijn (Local Lodging)
Dennis Swing Greene is internationaal fiscaal specialist en voorzitter van euroFINESCO s.a. www.eurofinesco.com