Het compromis werd bereikt tijdens een bijeenkomst van de ambassadeurs van de 27 in Brussel, amper vier weken nadat de Europese Commissie haar voorstel had ingediend voor de invoering van een digitaal laissez-passer als bewijs van vaccinatie, test of recuperatie van Covid-19, een tweetalig document met een QR-code.

Het gemeenschappelijk standpunt waarover de permanente vertegenwoordigers van de EU op 14 april overeenstemming hebben bereikt met het oog op de komende onderhandelingen met het Parlement, bevat enkele wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel; met name wordt in het standpunt van de Raad de nadruk gelegd op het feit dat het digitale certificaat geen voorwaarde mag zijn voor de uitoefening van het recht van vrij verkeer, teneinde het beginsel van non-discriminatie, met name ten aanzien van niet-gevaccineerde personen, te waarborgen.

De door de Raad aangenomen tekst bevat ook een nieuw artikel over de internationale dimensie van het certificaat, versterkt de bepalingen inzake gegevensbescherming - een punt dat voor het Europees Parlement van bijzonder belang is, en bevat een overgangsclausule om ervoor te zorgen dat de lidstaten de systemen die zij thans toepassen, kunnen blijven gebruiken gedurende een periode van zes weken vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

Om het rechtskader tegen de zomer te kunnen invoeren, moet uiterlijk begin mei een gesloten akkoord over de wetgevingsteksten worden bereikt, zodat de nodige technologische oplossingen op tijd voor het zomerseizoen in alle lidstaten voorhanden zijn.

Verwacht wordt dat het Europees Parlement zijn onderhandelingsstandpunt zal bepalen tijdens zijn plenaire zitting van 26-29 april in Brussel en de interinstitutionele onderhandelingen - de zogenaamde trialogen, waarbij vertegenwoordigers van de Commissie, de Raad en de assemblee bijeenkomen - zouden onmiddellijk van start kunnen gaan.

Het voorstel voor een digitaal certificaat werd een maand geleden door het uitvoerend orgaan van de EU ingediend en beoogt een gemeenschappelijke EU-wijde aanpak voor de "afgifte, verificatie en aanvaarding van certificaten om het vrije verkeer te vergemakkelijken", dat ernstig is verstoord door de Covid-19-pandemie.

Dit laissez-passer, dat vergelijkbaar is met een instapkaart, zal beschikbaar zijn in digitale en/of papieren vorm, zal een QR-code hebben die gemakkelijk door elektronische apparaten kan worden gelezen en zal volgens het voorstel van de Europese Commissie gratis en in de landstaal van de burger en in het Engels beschikbaar worden gesteld.

Zowel in de digitale versie (die kan worden opgeslagen op een mobiel apparaat zoals een mobiele telefoon) als op papier zal er een QR-code met essentiële informatie zijn, evenals een digitaal zegel om de authenticiteit van het certificaat te garanderen.

Het is aan de nationale autoriteiten van de lidstaten om deze laissez-passer uit te reiken, waarbij Brussel voorstelt om dit te laten doen door bijvoorbeeld gezondheidsinstanties, ziekenhuizen of door laboratoria.

Het idee om dit digitale certificaat in te voeren om het herstel van de reis- en toerismesector mogelijk te maken, werd eerder dit jaar voor het eerst geopperd op initiatief van de Griekse premier, Kyriákos Mitsotákis, en kreeg later de steun van de Portugese regeringsleider, António Costa.