Op 13 april betoogde officier van justitie Miguel Teixeira voor de rechtbank van Portimão: "Er bestaat geen twijfel over dat zij schuldig zijn" en hij voegde eraan toe dat Maria Malveiro (20) en Mariana Fonseca (24) de dood van Diogo Gonçalves hadden gepland als middel om de schadevergoeding van 70.000 euro die hij na de dood van zijn moeder had ontvangen, af te pakken.

Daarom meent hij dat zij "zwaar moeten worden gestraft met een gevangenisstraf van meer dan 20 jaar, die dicht in de buurt komt van de maximumstraf waarin het wetboek van strafrecht voorziet (25)".

De verdediging is echter tegen deze suggestie en heeft gewezen op het gebrek aan bewijs in de zaak: "Ons systeem is niet zoals het Engelse of het Amerikaanse, waar een bekentenis voldoende is. Wij hebben veel meer nodig. We hebben bewijs nodig dat ons tenminste in staat stelt om in de buurt te komen van wat er is gebeurd", zei João Grade, advocaat van Mariana Fonseca.

Wat betreft het in stukken hakken van het lichaam, beweerde de advocaat van Mariana dat er geen enkel bewijs is dat de moord is gepleegd in de garage van de flat waar ze woonden (zoals de verdachten in hun eerste versie van de gebeurtenissen hebben bekend) en voegde eraan toe dat deze situatie onmogelijk te geloven is omdat de garage wordt gedeeld door meer appartementen.

Sinds het begin van het proces hebben de verdachten, ex-vriendinnen, hun versies van de gebeurtenissen steeds gewijzigd en aangezien zij hun romantische relatie hebben beëindigd, geven zij elkaar nu de schuld van de misdrijven.

Tânia Reis, de advocaat van Maria, heeft op haar beurt ook kritiek geuit op de manier waarop het onderzoek is gevoerd, nadat haar verzoek om nieuwe feiten te onderzoeken over de mogelijkheid dat er een derde persoon bij betrokken was, werd afgewezen.

"We hebben mannelijk DNA waarvan we niet weten van wie het is. We hebben acht sigarettenpeuken waarvan we niet weten van wie ze zijn. Er was geen bewijs van wie wat gedaan heeft bij de ontheiliging van het lijk of bij de moord", betoogde de advocaat, die om absolutie vroeg.

Aan de deur van de rechtbank, beschuldigde João Grade, die de journalisten toesprak, de Portugese Strafrechtelijke Politie ervan hun werk niet te doen en het onderzoek te stoppen toen de beschuldigde bekende zoals in Angelsaksische landen gebeurt, iets wat niet mag gebeuren in het Portugese systeem, volgens João Grade.

João Grade zei ook dat, indien de uitspraak niet gunstig is voor zijn cliënt, hij in beroep zal gaan tegen de beslissing die op 27 april om 13.30 uur zal worden voorgelezen in de rechtbank van Portimão.

Maria Malveiro en Mariana Fonseca worden beschuldigd van de misdrijven gekwalificeerde doodslag, ontheiliging van een lijk, twee misdrijven van onrechtmatige toegang, één van computerfraude, eenvoudige diefstal en gebruik van een voertuig.