Wanneer iemand een intens en diepgaand geloof en overtuiging verkondigt, wat is dan de werkelijke reden voor de uitspraak, uw begrip, conclusie en de fundamentele betekenissen die worden uitgedrukt en gedachten die zijn ontstaan?

Denk aan de waarheid van uw gedachten die ontstaan vanuit hun uitgesproken standpunt. Waarom denkt u wat u doet en uw eigen opvattingen die ons denkproces en de beslissingen die wij nemen manipuleren?

Ga verdraagzaam met elkaar om en sta stil bij de inherente vooruitgang in het onderwijs die uw starheid en het in hokjes plaatsen van de anderen heeft veroorzaakt. We doen dit allemaal, wat we ook zeggen of wie we ook zijn. Het is niet verkeerd, maar de helderheid van waarom onze emoties worden aangewakkerd en onze meningen worden ingenomen, kan ons in staat stellen te evalueren en te zien wat onze conclusies en denkposities drijft als gevolg van de aangeleerde dogma's die onze meningen vertroebelen en ons tot haat kunnen aanzetten.

Waarom kan het zo moeilijk voor ons zijn om duidelijk naar de mening van een ander te luisteren? Onderbreken en alleen maar wachten tot de ander ophoudt met praten, zodat wij kunnen antwoorden en hun dwaling en de juistheid van ons aangeleerde denken kunnen verklaren. Is het niet duidelijk dat, als wij aandacht schenken aan wat er gezegd wordt, de geleerde les uw perspectief zal verruimen en uw eigen vastgeroeste opvattingen zal veranderen, informeren. Want door de woorden van de ander genade te schenken en te beseffen dat we uiteindelijk niet weten waarom zij ze uitspreken, beginnen we de realiteit van hun waarheid te horen en kunnen we ons dus verhouden en plotseling beseffen dat zij niet beter voor u zijn en u niet superieur bent aan hen. Jullie zijn beiden volmaakt en zijn slechts getraind, als het zo lijkt, om vijanden te zijn door oordelende houdingen waarin men is geïndoctrineerd en die daardoor een verschansing hebben veroorzaakt omdat we zijn ingelijfd in een mening en ons een onverzettelijk maximum hebben opgelegd.

Is het niet zo dat de schijnbare tegenstander van dezelfde intransigente intrinsieke gezindheid is? Je bent volmaakt geboren en in totale eenheid met alles wat bestaat en de redeneringen waarom, waar, wanneer en hoe zijn voor niemand te achterhalen. Er is maar één waarheid en dat is de fundamentele onweerlegbare waarheid die ieder mens kent. Daarom is het de waarheid die men en allen kunnen volgen zonder illusies om de betekenis ervan te vertroebelen of de volmaaktheid ervan te vertroebelen. Het heet liefde.

Liefde, onvoorwaardelijke liefde zal u en één en allen leiden om u bewust te worden van uw volmaaktheid en van die volmaaktheid in allen die bestaan en met het leven dat je deelt. U wordt ermee geboren dat het de lucht omhult. Het straalt van alle aanwezigen en het enige dat echt belangrijk is, is de liefde voor het leven dat schijnbaar net verschenen is. De geur, de smaak, het geluid ervan vult de lucht met een volledigheid die ogenblikkelijk is en niet denkbeeldig, maar in de meeste opzichten stil, maar totaal en onmiskenbaar aanwezig. Wat er vanaf die seconde ook gebeurt, het is niet omdat het leven verkeerd geboren is. Het gebeurt en gebeurde met een doel en ons begrip daarvan zal vooralsnog niets zijn, maar zal groeien naarmate de evolutie van het leven dat men voor zich heeft, zich voltrekt.

Allen weten onweerlegbaar dat het enige waarmee het kind geboren wordt, ontegenzeggelijk en universeel hetzelfde is over de hele wereld. Dat wat wij herkennen en onvoorwaardelijke liefde noemen, is één en hetzelfde. Daarom ben ik van mening dat spiritualiteit de acceptatie en erkenning is dat onvoorwaardelijke liefde de universele en enige basis is voor de ware uitdrukking van spiritualiteit.

Nikita Karma Chang Chub is een 58 jaar oude boeddhistische Schotse vrouw die al meer dan veertig jaar reist en mensen en hun religieuze praktijken bestudeert. Vereerd om in Nepal bekend te staan als Nikita Didi. Elk kwaad wordt veroorzaakt door daden van onmenselijkheid tegenover voelende wezens in al zijn levensvormen.