Eind 2020 werden meer dan tien miljoen doses vaccin besteld (die volgens de geruchten het dubbele zouden kosten van de EU-marktprijzen) met de prijzenswaardige bedoeling om alle volwassenen tegen mei 2021 te vaccineren. Toen in februari bekend werd dat het Pfizer-vaccin twee injecties zou vereisen, werden nog eens 25 miljoen doses verkregen voor onmiddellijke levering. Medio maart had 51% van de volwassen bevolking twee doses gekregen en de meerderheid van de rest één dosis. Naar schatting zijn er nog 2 miljoen doses nodig om de bevolking van boven de zestien jaar volledig te vaccineren.

Het Pfizer-vaccin werd uitsluitend voor joden gebruikt, terwijl het Moderna-vaccin hoofdzakelijk werd toegepast op mensen van andere geloofsovertuigingen of op seculieren.

Toch kan men zich afvragen wat er is gebeurd met het overschot van 20 miljoen vaccins, die een korte houdbaarheid hadden van zes maanden vanaf de datum van levering. Zij konden moeilijk in reserve worden gehouden, zelfs niet na de verklaring van minister van Defensie Benny Gantz op 25 februari dat een groot aantal vaccins was gegeven aan een tiental landen (zoals Tsjechië, Hongarije en Guatemala) als beloning voor het betuigen van diplomatieke steun aan het Israëlische beleid bij de VN.
De aankondiging in maart dat Israël meer dan een miljard USD heeft betaald om exclusief nog eens 35 miljoen doses van verschillende vaccins te reserveren die in september moeten worden geleverd, heeft tot verbazing geleid - niet in de laatste plaats bij de Wereldgezondheidsorganisatie die het wereldwijde initiatief Covax heeft opgezet om te zorgen voor een billijke toegang tot vaccins voor de minderbedeelden. Zelfs met de recente aankondiging van Pfizer dat zijn vaccin voor 92% doeltreffend is gebleken, wordt de houdbaarheid op minder dan een jaar geschat. De waarschijnlijkheid van een derde opkikker in het najaar en de uitbreiding van de inenting tot 600.000 kinderen tussen 12 en 15 jaar, betekent slechts een opname van ongeveer 8 miljoen doses.

De aankoop van deze anti-Covid19-vaccins en het gebruik ervan zijn in het grootste geheim gehouden en het verzet van het Israëlische Ministerie van Financiën tegen de kosten van 1.000.000.000 USD werd terzijde geschoven. Is het mogelijk dat de Israëli's iets weten over de toekomst dat de WHO niet weet? Of, wat waarschijnlijker lijkt, is dit het voorspel van een internationaal gebruik van vaccins als steekpenningen voor politieke doeleinden. Wat ook de oorzaak mag zijn van deze speculaties, het is van vitaal belang dat de VN en de WHO erop aandringen dat de buitensporige voorraad van Israël wordt verdeeld onder de behoeftigen.

Loof de Heer en bespoedig de vaccinatie.

Roberto Knight Cavaleiro, Per e-mail