De volkstelling is de grootste nationale statistische operatie die door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) wordt uitgevoerd en in het kader daarvan is begonnen met de verspreiding van brieven over het hele land.

De inwoners moeten de telling online invullen met de code en het wachtwoord die zij in hun brief hebben gekregen. Om meer te weten te komen over hoe dit in zijn werk gaat, sprak ik met de CEO van afpop, de grootste vereniging voor buitenlandse ingezetenen in Portugal, Michael Reeve, die zo vriendelijk was mij wat meer inzicht te geven in de volkstelling van 2021.

Wat is een volkstelling?

"Volkstellingen" komt overeen met de verkorte benaming van de statistische operaties van de Algemene Volkstelling en de Algemene Woningtelling en vormen de grote referentie van statistische informatie voor de sociodemografische karakterisering van de bevolking en het woningbestand in Portugal.

De fase van de verspreiding van brieven om te reageren op de volkstelling zal twee weken duren, en de voltooiing ervan is gepland voor 18 april. Vanaf 19 april kunt u de fase van het antwoord op de volkstelling online invullen via censos2021.ine.pt en deze zal tot 3 mei beschikbaar zijn.

"Het tellingsformulier is eigenlijk een tweetalig formulier dus het is beschikbaar in het Engels, bijvoorbeeld als er data de Nascimento op het formulier staat zal het in cursief gevolgd worden met geboortedatum (date of birth) in het Engels". De volkstelling wordt om de tien jaar gehouden en is voor iedereen die hier woont, maar niet voor mensen die hier onroerend goed bezitten maar hier niet als ingezetene wonen. Het is verplicht de volkstelling in te vullen, omdat deze van cruciaal belang is voor het verzamelen van gegevens voor het land.

De volkstelling is een vragenlijst waarbij wordt gevraagd wie er in je huis woont, hoeveel mensen er in je huis wonen, wat de leeftijd is van de mensen die in je huis wonen en soortgelijke vragen: "Het wordt gedaan om een momentopname te maken van wie er op een bepaald moment op een adres woont, maar het helpt hen ook om te zien welke leeftijden van mensen er in verschillende gebieden wonen en of er groepen mensen bij elkaar wonen van vergelijkbare leeftijdsgroepen, omdat het hen helpt te beslissen welke diensten zij zullen kunnen verlenen, bijvoorbeeld nieuwe ziekenhuizen. Het invullen van de volkstelling helpt de autoriteiten bij het opstellen van hun planning voor de regio.

Waar dient de telling voor?

De volkstelling stelt het INE in staat de kenmerken van het land, zoals de bevolking en het huizenbestand, beter te leren kennen. De verzamelde informatie stelt hen in staat te weten wie we zijn, waar en hoe we leven. Tellingsgegevens over de bevolking en de woningvoorraad zijn van fundamenteel belang voor de openbare en de particuliere sector, maar ook voor de burgers in het algemeen.

Hoe wordt de volkstelling uitgevoerd?

De volkstellingsbrief wordt persoonlijk overhandigd door het INE, dat een geel hesje met hun logo zal dragen, waarop het INE zal staan en dat een INE-identificatie zal hebben. Zij zullen u de brief overhandigen die een code en een wachtwoord zal bevatten. Als u echter niet thuis bent, laten zij een briefje in uw brievenbus achter met daarop de volgende datum waarop zij de brief komen brengen, zodat u thuis kunt zijn als zij komen. De code en het wachtwoord die je krijgt, heb je nodig om de volkstelling online in te vullen.

Michael Reeve waarschuwde: "Een ding om voor te waken is fraude en oplichting. Sommige mensen maken van deze gelegenheid gebruik om te proberen bij mensen binnen te komen of om geld te vragen. Het is belangrijk erop te wijzen dat dit niet het geval is bij INE en dat zij u niet zullen vragen bij u binnen te komen en dat u hen niets zult betalen. Als u twijfelt, neem dan het formulier mee en bel de INE-hulplijn". Als u meer informatie nodig hebt, kunt u ook kijken op de afpop-website https://www.afpop.com/en/index.

Hoe kunt u reageren op de volkstelling als u geen internet hebt?

"Mensen die geen toegang tot internet hebben, kunnen na 19 april naar hun Junta de Freguesia gaan met de code die ze van de INE hebben gekregen, die hen zal helpen. Als u echter niet in staat bent om naar de Junta de Freguesia te gaan, kunt u het hulplijnnummer bellen dat op de brief staat en zal iemand van het INE op een van tevoren afgesproken tijdstip bij u komen zitten en u helpen bij het invullen van het formulier."