Het cijfer is opgenomen in een tabel van invariante maatregelen in het document dat op 15 april in de Raad van Ministers is goedgekeurd en dat kort na middernacht op de "site" van het parlement is binnengekomen.

Na de injectie van 970 miljoen euro die in 2021 moet worden "goedgekeurd", verwacht de regering dat het effect van 170 miljoen euro van die operatie in 2022 zal worden teruggedraaid, en schat zij dat hetzelfde geldt voor de resterende 800 miljoen euro in 2023.

Op 12 maart heeft de regering bij de Europese Commissie een aanmelding ingediend voor tussentijdse steun aan TAP tot een bedrag van 463 miljoen euro, dat "de luchtvaartmaatschappij in staat zal stellen haar liquiditeit veilig te stellen totdat het herstructureringsplan is goedgekeurd", zo werd aangekondigd.

In een verklaring stelden de ministeries van Financiën en Infrastructuur en Huisvesting destijds dat, "ondanks het feit dat TAP steun ontvangt in het kader van de reddings- en herstructureringssteun," als onderdeel van de onderhandelingen over het plan tussen Portugal en de Europese Commissie, "werd aanvaard dat steun van maximaal 463 miljoen euro kon worden aangemeld.

"Indien dit bedrag wordt goedgekeurd, zal het de kasbehoeften voor 2021, die in het herstructureringsplan waren opgenomen, verminderen," voegde de nota eraan toe.

De aanmelding van deze steun maakt het mogelijk prompter te reageren op de liquiditeitsbehoeften van TAP, aldus de twee ministeries.

Als gevolg daarvan moet het in het herstructureringsplan opgenomen bedrag van de kasbehoeften van de onderneming worden aangepast.

"Deze situatie vloeit voort uit de bijzondere ernst van de gevolgen van Covid-19 voor de luchtvaartsector en de recente ontwikkeling ervan", zo motiveerde de regering.

In 2020 kwam TAP weer onder staatscontrole, die nu 72,5 procent van het kapitaal in handen heeft, nadat de maatschappij zwaar was getroffen door de Covid-19-pandemie en de Europese Commissie toestemming had gegeven voor staatssteun tot 1,2 miljard euro aan de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij.

Zes dagen na de verklaring van de uitvoerende macht bevestigde de Europese Commissie dat zij van Portugal een verzoek om tussentijdse staatssteun voor TAP had ontvangen. De regering kondigde aan dat de steun zou oplopen tot 463 miljoen euro en dat Brussel dit verzoek "met voorrang" zou onderzoeken.

"Los daarvan [van de reeds in juni 2020 goedgekeurde staatssteun van 1,2 miljard euro] hebben de Portugese autoriteiten een steunmaatregel voor TAP aangemeld in de context van de uitbraak van het coronavirus", bevestigde een officiële bron van het uitvoerend orgaan van de EU in een reactie die naar Lusa werd gestuurd.