"80 kennisgevingen van overtreding werden opgesteld in het kader van de niet-naleving van de beperkingen van de noodtoestand, in het bijzonder de niet-naleving van de algemene plicht om thuis te blijven" en "het niet gebruiken van een masker op de openbare weg en het ontbreken van voldoende fysieke afstand", benadrukte de PSP.

In de nota die vandaag werd vrijgegeven, zei de veiligheidsdienst dat er zaterdag om 23.00 uur een "grootschalige" politieactie werd uitgevoerd om toe te zien op de naleving van de regels van de noodtoestand, "vanwege de talloze illegale feesten die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden waarbij honderden mensen zich op de openbare weg verzamelden, alcoholische dranken dronken, de rust van de bewoners verstoorden en de vastgestelde regels overtraden".

Volgens de PSP werd de bijeenkomst van "honderden" mensen uiteengedreven, maar de politie benadrukte dat sommigen het terrein niet vrijwillig verlieten en "agressief en gewelddadig reageerden met het gooien van stenen en glazen flessen".

In de verklaring wordt ook gezegd dat dit gedrag "een tactische interventie" noodzakelijk maakte om de agressies te stoppen, "waarbij zelfs gebruik werd gemaakt van middelen met een laag dodelijk potentieel".

Volgens de PSP werd er opnieuw met voorwerpen gegooid toen "tientallen personen" vervolgens naar buiten de wijk werden gestuurd, "om in betere omstandigheden verder te gaan met de inspectie", wat leidde tot een "nieuwe politieactie die erop gericht was de agressies te beëindigen en de fysieke integriteit van iedereen te waarborgen".

De operatie resulteerde in de identificatie van een persoon met lichte verwondingen aan zijn been. Tijdens de politieactie werd ook een arrestatie verricht wegens drugshandel, werd een rapport opgemaakt wegens het ontbreken van een wettelijke rijbevoegdheid en valse documenten en werden twee kennisgevingen gedaan om binnen 20 dagen het land te verlaten aan burgers die zich illegaal op het nationale grondgebied bevinden, aldus de nota van de PSP.