Tijdens een persconferentie legde burgemeester Paulo Cunha uit dat de energiestoring alleen werd geregistreerd in het gedeelte waar de vaccins worden opgeslagen, die zijn geïnstalleerd in een complex dat door de gemeente aan de gezondheidsautoriteiten ter beschikking is gesteld, en hij voegde eraan toe dat de gemeente en de gezondheidsautoriteiten een onderzoek aan het instellen zijn.

De burgemeester betreurde het dat de leden van het veiligheidsteam dat de buitenbewaking van het complex verzorgt en dat op verzoek van de gezondheidsautoriteiten door de gemeente is ingehuurd, geen toestemming van de gezondheidsautoriteiten hebben om het complex en het gedeelte waar de vaccins worden bewaard, van binnen te betreden.

Volgens hem had deze situatie kunnen worden voorkomen als de bewakers toegang hadden gehad tot deze ruimte. Hij is ook van mening dat het gebeurde moet leiden tot een wijziging van de procedures.