Deze personen zijn ofwel onvindbaar door de wetshandhavingsinstanties, ofwel zijn zij herhaaldelijk niet voor de rechter verschenen om de tegen hen ingebrachte beschuldigingen te beantwoorden.

In de meeste gevallen gaat het om misdrijven die achter het stuur zijn begaan, zoals rijden zonder rijbewijs of onder invloed van alcohol.

Mensen die hun afspraak met justitie niet hebben gehaald, krijgen te maken met beperkingen zoals het niet kunnen vernieuwen van identiteitsdocumenten, geen gebruik kunnen maken van de nationale gezondheidszorg of hun elektriciteitsrekeningen niet kunnen betalen.