Gerichte, geprogrammeerde en gegeneraliseerde tests zijn de drie zwaartepunten van het plan ter bevordering van het operationeel maken van de teststrategie in Portugal, dat moet bijdragen tot de beheersing van de Covid-19-epidemie in het land.

Het door de "Task Force for Testing" opgestelde plan, dat reeds wordt uitgevoerd, is gericht op de "vroege identificatie van asymptomatische gevallen op een actieve manier, als gevolg van geïntensiveerde en gerichte tests, aangevuld met het creëren van alle testmogelijkheden, met interinstitutionele betrokkenheid".

"Alle tests moeten worden uitgevoerd en geïnterpreteerd volgens een diagnostisch of screeningsdoel, op basis van een risicoanalyse die een vroege identificatie van gevallen mogelijk maakt en het risico van overdracht in de gemeenschap tot een minimum beperkt", aldus het plan.

Volgens het plan zijn "gerichte tests" afhankelijk van de epidemiologische situatie", namelijk incidentie en groeitrend van de epidemie, positiviteit en andere indicatoren, met als "hoofddoel" screening in gemeenschaps- en beroepssituaties.

Dit soort testen omvat onderwijsinstellingen, massa-evenementen, sportclubs, reizen/vervoer, diensten, gemeentelijke bedrijven of andere, volgens het plan van de "Task Force for Testing" onder leiding van de voorzitter van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.

De geprogrammeerde tests zijn dan weer niet afhankelijk van de plaatselijke epidemiologische situatie en voorzien in vooraf geplande en vastgestelde testacties op plaatsen of situaties met een hoger risico op overdracht of kwetsbaarheid, met systematische screeningsprogramma's.

Geprogrammeerde screenings voor kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals in verpleeghuizen, eenheden voor langdurige zorg of centra voor de opvang van migranten, maar ook screenings in gezondheidscentra, en in beroeps- en gemeenschapsomgevingen zoals bedrijven, scholen, sportclubs of massa-evenementen, maken deel uit van deze tests.

Bij massa-evenementen, die religieuze vieringen en vrijetijdsactiviteiten kunnen omvatten, "worden de gezondheidsrisico's vergroot door de hoge concentratie van deelnemers uit verschillende regio's of landen en het toegenomen aantal intermenselijke contacten".

In die zin kan het testen voorafgaand aan de deelname aan deze evenementen "een gelegenheid" zijn om het risico van overdracht van Covid-19 te verminderen en moet daarom "tijdens de voorbereiding van het evenement en tijdens de uitvoering ervan naar behoren worden geëvalueerd".

Gegeneraliseerde tests daarentegen, die ook onafhankelijk zijn van de context en de epidemiologische situatie, zijn gericht op "het maximaliseren van de testkansen, in verschillende contexten, onder het concept van opportunistische tests, zoals onder asymptomatische gebruikers met een face-to-face afspraak in gezondheidseenheden, grote winkelcentra, treinstations, onder andere.

"De essentie van veralgemeend testen is ook gericht op de uitoefening van actief burgerschap, vrijwillig, geïnformeerd en verantwoordelijk, zodat testen op initiatief van de burger passend lijkt", zo luidt het document.

Het plan omschrijft ook "een reeks richtsnoeren en werkvoorstellen, gematerialiseerd in een geplande strategie, massale en systematische tests, inclusief en participatief", aldus de "taskforce" in een verklaring.

De strategie betrekt alle burgers en organisaties en diensten uit verschillende sectoren (openbaar, sociaal en particulier), om vroegtijdig situaties met een potentieel risico op uitbraken op te sporen en zo de transmissieketens te doorbreken, voegt zij eraan toe.