Tot nu toe hebben gezondheidsambtenaren naar eigen zeggen 855.000 sms-berichten verstuurd, waarvan 605.000 mensen hebben bevestigd dat zij bereid waren de vaccinatie op een bepaald tijdstip te ontvangen.

Nog eens 23.000 mensen hebben geantwoord dat zij niet aanwezig zouden zijn voor een geplande vaccinatie, terwijl het resterende aantal niet heeft gereageerd.