De toename van het aantal oceaangebieden zonder dierlijk of plantaardig leven, van 400 in 2008 tot 700 in 2019, is een van de conclusies van de tweede Wereldoceaanbeoordeling, die is uitgevoerd door honderden wetenschappers uit de hele wereld en door de secretaris-generaal in een videoboodschap is gepresenteerd.

"Deskundigen schrijven (de toename van "dode zones" in de zeeën) toe aan ons wijdverbreide falen om een geïntegreerd duurzaam kust- en oceaanbeheer tot stand te brengen," zei Guterres.

"Ik roep alle belanghebbenden op om deze en andere waarschuwingen ter harte te nemen. Een beter begrip van de oceaan is van essentieel belang", zei hij.

Het Amerikaanse oceaanagentschap (NOS) definieert maritieme "dode zones" als gebieden waar het meeste mariene leven niet over de nodige zuurstof beschikt, waardoor het sterft of de zones verlaat en er "biologische woestijnen" op zee ontstaan.

Het rapport geeft tevens aan dat ongeveer 90 procent van de soorten mangroven en andere kust- en mariene ecosystemen, evenals meer dan 30 procent van de zeevogelsoorten, ook met uitsterven worden bedreigd.

Na een eerste rapport dat in 2015 werd gepubliceerd, wijst de World Ocean Assessment op de voortdurende verslechtering van kust- en mariene ruimten als gevolg van menselijk handelen.

"Door de druk van veel menselijke activiteiten blijven de oceanen achteruitgaan en worden essentiële habitats - zoals mangroven en koraalriffen - vernietigd, waardoor hun vermogen om de gevolgen van de klimaatverandering te helpen opvangen, wordt belemmerd", aldus Guterres.

"Deze druk is ook afkomstig van menselijke activiteiten op het land en aan de kust, die gevaarlijke verontreinigende stoffen, waaronder plastic afval, in de oceanen brengen", zei hij.

De secretaris-generaal van de VN benadrukte dat het vrijkomen van kooldioxide de opwarming en verzuring van het zeewater versterkt, waardoor de biodiversiteit wordt vernietigd, terwijl de stijging van de zeespiegel schade toebrengt aan kustgebieden, en de uitputting van de visbestanden door overbevissing een jaarlijks verlies van naar schatting 88,9 miljard dollar oplevert.

"Zoals de beoordeling duidelijk maakt (...) moeten we wetenschappelijke kennis en beleidsvorming beter integreren", benadrukte Guterres.

Dit jaar is het Decennium van de Oceaanwetenschap voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties van start gegaan en een reeks internationale evenementen in verband met milieu en klimaat zijn volgens Guterres een kans om het roer om te gooien.

"De bevindingen van deze beoordeling onderstrepen de urgentie van ambitieuze resultaten op VN-toppen en evenementen op hoog niveau over biodiversiteit, klimaat en meer in de loop van dit jaar," voegde hij eraan toe.

"Samen kunnen we niet alleen een groen - maar ook een blauw - herstel van de Covid-19-pandemie bevorderen en helpen zorgen voor een veerkrachtige en duurzame langetermijnrelatie met de oceaan."

Guterres is een van de persoonlijkheden die zullen spreken op de virtuele top over de klimaatcrisis op 22 en 23 april, die wordt georganiseerd door de Amerikaanse president Joe Biden.

Ook de Chinese president Xi Jinping zal de top bijwonen, ondanks de verslechterde betrekkingen tussen Beijing en Washington, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken op 21 april.

Het Chinese staatshoofd zal een "belangrijke toespraak" houden via een videoconferentie vanuit Beijing, zo onthulde het ministerie, enkele dagen nadat de twee landen hadden beloofd "samen te werken" op het gebied van klimaatverandering.

China en de Verenigde Staten zijn de twee grootste uitstoters van broeikasgassen, de bron van de opwarming van de aarde, en de overeenkomst tussen de twee landen wordt daarom gezien als cruciaal voor het succes van de internationale inspanningen om de uitstoot te verminderen.