De secretaris-generaal van de PCP, Jerónimo de Sousa, heeft gewaarschuwd dat de strijd tegen corruptie een strijd is ter verdediging van de democratie en heeft kritiek geuit op degenen die "cynisch misbruik" maken van de recente ontwikkelingen in rechtszaken.

"Wanneer sommige mensen cynisch voordeel halen uit recente ontwikkelingen in rechtszaken, moet worden gezegd dat de strijd tegen corruptie en economisch-financiële criminaliteit een strijd is die moet worden gevoerd ter verdediging van het democratische regime en voor de verdieping van de democratie", zei de communistische leider, terwijl hij zinspeelde op Operatie Marquis, waarbij oud-premier José Sócrates betrokken is.

"Enkele dagen voor de herdenking van de revolutie van april is het goed eraan te herinneren dat de strijd voor vrijheid en democratie die op 25 april werd gewonnen, ook de strijd was tegen het fascistische regime waarin corruptie het beleid was van de staat ten dienste van monopolistische groepen en grootgrondbezitters", aldus Jerónimo de Sousa.

De gerechtelijke uitspraak in de zaak tegen de voormalige socialistische premier José Sócrates heeft de discussie over de strafbaarstelling van ongerechtvaardigde verrijking "nieuw leven ingeblazen", waarbij sommige partijen met voorstellen zijn gekomen.
De president van de republiek heeft maandag ook gevraagd om de juiste middelen te vinden om ongerechtvaardigde verrijking strafbaar te stellen, waarbij hij betoogde dat deze stap al genomen had moeten zijn en dat "er verschillende manieren" zijn om dit te doen met inachtneming van de grondwet.

"Ik heb hier tien jaar geleden over gesproken, toen ik nog geen president was, toen heb ik betoogd dat het noodzakelijk was om te voorzien in een misdrijf en te bestraffen wat een verrijking is, namelijk degenen die openbare machten bekleden die geen rechtvaardiging hebben in wat de beloning is voor het uitoefenen van openbare functies", zei Marcelo Rebelo de Sousa.

Volgens het staatshoofd "zijn er verschillende wegen en zijn er verschillende voorstellen" om dit te doen met inachtneming van de grondwet van de Portugese Republiek: "Zoek naar deze wegen zodat je geen goed idee verliest door de vorm van de uitvoering", riep hij op.

Ook de kandidaat van de PSD/CDS-PP coalitie voor de gemeente Lissabon, Carlos Moedas, heeft zich in het debat over de democratie gemengd, waarbij hij de aandacht vestigde op een lopende zaak in Lissabon.

"Het is niet alleen het gedrag van ex-premier José Sócrates dat de werking van de democratie ondermijnt. Ook de verdenking van politieke activiteiten in de CML [gemeenteraad van Lissabon] tast deze aan en onthult, indien bevestigd, een manier om de stad te besturen die ik absoluut onaanvaardbaar vind", aldus Carlos Moedas.

De sociaaldemocraat zegt te hopen dat "de ondernomen stappen zullen bijdragen tot het achterhalen van de hele waarheid met betrekking tot gevallen van stedelijk bestuur die al enkele jaren verdenkingen oproepen over politieke praktijken" van de entiteit die wordt voorgezeten door Fernando Medina (PS).

"Tot die tijd, terwijl het onderzoeksproces zich ontwikkelt, hangt er een schaduw over de praktijk van alledaagse handelingen van het grootste belang en zullen honderden gemeentemedewerkers sterk worden ontmoedigd in de uitoefening van hun functie", benadrukt hij.

In het geding zijn de huiszoekingen die door de gerechtelijke politie (PJ) zijn verricht in lokalen van de gemeenteraad van Lissabon, in Campo Grande en Paços do Concelho, na klachten in het kader van verschillende stadsprocessen.

"Verdacht van de praktijk van misdrijven gepleegd in de uitoefening van openbare functies, die verband houden met het stedelijk planningsgebied van de gemeenteraad van Lissabon, namelijk machtsmisbruik, economische participatie in het bedrijfsleven, corruptie, overtreding van de stedelijke regels en het verkeer in invloeden, "zei de PJ in een verklaring.

Genaamd Operatie Olissipus, werd de actie van de PJ uitgevoerd in het kader van acht onderzoeken onder leiding van het Regionale Departement van Onderzoek en Criminele Actie (DIAP) van Lissabon.

"28 huiszoekingsbevelen, 10 huiszoekingen en 18 niet-huiszoekingen werden uitgevoerd, met als doel documentatie te verzamelen met betrekking tot vermoedelijke criminele praktijken, die worden onderzocht," zei de PJ.