Kritiek op de Portugese manier van leven

in Brieven · 23-04-2021 01:00:00 · 0 Reacties

EDITOR, ik heb deze voortdurende kritiek op de goede SNS en ook recente brieven met kritiek op het Portugese postkantoor beledigend gevonden en ik zou tegen de Britten die de hele tijd kritiek leveren willen zeggen dat ze er eens over moeten denken om ergens anders heen te gaan waar ze zich gelukkiger zullen voelen en iedereen daar aan al hun wensen tegemoet zal komen.

Er is maar een bepaalde hoeveelheid kritiek die kan worden getolereerd, en ik kan u vertellen dat de Portugezen niet achterlijk zijn, althans de meeste mensen kunnen meerdere talen spreken - kunt u dat?

M Robbins, Per e-mail


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.