PAN dringt aan op spoedzitting over dierentransporten

Door TPN/Lusa, in Nieuws, Politiek · 23-04-2021 17:00:00 · 0 Reacties

De politieke partij PAN heeft verzocht om een spoedzitting met de Minister van Landbouw in het Parlement van de Republiek, zodat Maria do Céu Antunes de afgevaardigden uitleg kan geven over het vervoer van levende dieren naar andere landen.

Het verzoek is gericht aan de voorzitter van de Commissie voor landbouw en zeevaart.

"De parlementaire groep PAN verzoekt hierbij met spoed de Minister van Landbouw te horen om opheldering te verschaffen over het vervoer van levende dieren naar derde landen", zo luidt het document.

De drie afgevaardigden van Mensen-Dieren-Natuur zijn van mening dat "het vervoer van levende dieren, over land of over zee, een ernstig probleem is dat duizenden burgers zorgen baart vanwege problemen in verband met het welzijn van dieren".

"Helaas blijven we in het nieuws verschillende klachten zien over het niet naleven van de regels voor dierenwelzijn met betrekking tot, voornamelijk, het vervoer van levende dieren over zee, afkomstig uit Portugal en bestemd voor landen als Israël en andere", betreurend dat "er geen maatregelen worden genomen om de naleving van de wetgeving te verzekeren en het welzijn van dieren te waarborgen".

In dit verband wijst PAN erop dat "de meest recente gevallen absoluut schokkende beelden opleverden van uit Portugal vervoerde dieren die gewond op hun bestemming aankwamen, op elkaar gepakt, onder het bloed en sommige dood".

Volgens PAN "laten de schepen die het vervoer van deze dieren uitvoeren zelf ernstige twijfels bestaan over de omstandigheden van het vervoer en de veiligheid, en er zijn zelfs gevallen bekend van schepen die niet meer op Portugal mogen varen en die onder een andere naam weer in havens verschijnen, hetgeen de twijfels in de publieke opinie over de wijze waarop dit soort vervoer wordt gecontroleerd, doet toenemen ".

"De gevallen die in de afgelopen maanden zijn aangetroffen zijn zorgwekkend", aldus de PAN-partij, die stelt dat ze in strijd zijn met de wet die erkent dat dieren "levende wezens zijn die begiftigd zijn met gevoeligheid en die vanwege hun aard voorwerp zijn van wettelijke bescherming".Gerelateerde artikelen


Commentaren

Wees de eerste die hierop reageert
Interactive onderwerpen, zend ons uw commentaar/mening aangaande dit artikel.

Houd er rekening mee dat The Portugal News geselecteerde commentaren kan gebruiken in de gedrukte editie van de krant.